Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm khối Văn hóa – Xã hội

Thứ Năm, 15/10/2015, 15:40 (GMT+7)

BHG- Sáng 15.10, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo, chuyên viên các ngành: Y tế, Giáo dục – Đào tạo, Lao động – TBXH, Thông tin – Truyền Thông, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, BQL Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, Đài PT – TH Hà Giang… đã dự Hội nghị sơ kết công tác khối Văn hóa – Xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015.

Phó Chủ tịch UBND tỉnhTrần Đức Quý phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnhTrần Đức Quý phát biểu tại hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm, các đơn vị trong khối đã chủ động tham mưu, đề xuất với tỉnh, hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố thực  hiện tốt các chính sách trong lĩnh vực VH – XH. Công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh được triển khai kịp thời, hiệu quả; chất lượng khám, chữa bệnh và phục vụ người bệnh được nâng lên. Tham mưu cho tỉnh về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục – Đào tạo; duy trì tốt mạng lưới trường, lớp, sỹ số học sinh ở tất cả các ngành học… Tổ chức tốt việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đối tượng người có công với cách mạng, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Công tác thông tin, quảng bá và hoạt động du lịch có nhiều đổi mới từ việc xác định hướng phát triển du lịch cộng đồng, xây dựng các sản phẩm du lịch bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; triển khai các hoạt động bảo tồn, quản lý, phát triển du lịch, nghiên cứu khoa học trên Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn… Trong việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án trong khối VH – XH, các ngành đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chương trình, đề án, góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH của tỉnh… Bên cạnh đó các ngành tiếp tục chủ động tham mưu, thực hiện hiệu quả, đúng lộ trình các chương trình, đề án; sử dụng nguồn kinh phí được cấp một cách hiệu quả; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, tăng cường thu hút các nguồn vốn…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đã ghi nhận thành tích của các ngành trong khối 9 tháng đầu năm, đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, các ngành cần chuẩn bị tốt công tác tổng kết của từng ngành; tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2016; phối hợp chặt chẽ giữa các ngành trong khối trong thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước…

An Dương

.