Triển khai chính sách trợ giúp xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Thứ Bảy, 08/08/2015, 07:27 (GMT+7)

BHG- Căn cứ Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21.10.2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội (TGXH) đối với đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH) và Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24.10.2014 của liên Bộ LĐ-TBXH, Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 136/2013/NĐ-CP; trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phương, hướng đến mục tiêu bù đắp, đảm bảo mức sống tối thiểu cho đối tượng BTXH, ngày 24.7.2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 08/2015/QĐ-UBND về mức TGXH đối với đối tượng BTXH trên địa bàn tỉnh.

Theo Quyết định của UBND tỉnh, mức chuẩn trợ cấp TGXH trên địa bàn tỉnh được áp dụng từ ngày 1.1.2015 bằng 320.000 đồng (hệ số 1), cao hơn mức chuẩn quy định tối thiểu của của Chính phủ 50 nghìn đồng. Đồng thời, UBND tỉnh cũng ban hành mức hỗ trợ nhà ở từ ngày 1.8.2015 trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điều 15 Nghị định 136/2013/NĐ-CP đối với hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng không còn nơi ở; hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do nguy cơ sạt lở, lũ lụt, thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng với mức tối đa không quá 20 triệu đồng/hộ; hộ nghèo, cận nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng không ở được thì được xem xét hỗ trợ chi phí sửa chữa với mức tối đa không quá 15 triệu đồng/hộ.

Quyết định 08/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định: Mức chuẩn trợ cấp 320.000 đồng được áp dụng tính trợ cấp hàng tháng từ ngày 1.1.2015 cho nhóm các đối tượng trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng và các đối tượng BTXH thuộc diện hộ nghèo, riêng các đối tượng BTXH không phải nhóm trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng, các đối tượng bảo trợ khác không thuộc diện hộ nghèo và một số chế độ trợ cấp TGXH khác vẫn tiếp tục hưởng theo các quy định trước Quyết định 08/2015/QĐ-UBND.

Với trách nhiệm được giao, để đảm bảo việc triển khai thực hiện chính sách TGXH đối với đối tượng BTXH trên địa bàn tỉnh đúng quy định hiện hành, ngày 30.7, Sở LĐ-TBXH có văn bản 525/HD-LĐTBXH, hướng dẫn thực hiện chính sách TGXH đối với đối tượng BTXH theo Nghị định 136/2015/NĐ-CP và Quyết định 08/2015/QĐ-UBND trên địa bàn toàn tỉnh. Hướng dẫn của Sở LĐ - TBXH đã cụ thể hóa tất cả các quy định từ Nghị định 136/2015/NĐ-CP, Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC, Quyết định 08/2015/QĐ-UBND và một số quy định trước Quyết định 08/2015/QĐ-UBND...  Hướng dẫn được gửi đến các cơ quan liên quan, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở LĐ-TBXH, tạo điều kiện thuận lợi để các ngành, các cấp và nhân dân trên biết, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện chính xác, hiệu quả các chính sách đối với các đối tượng BTXH.

Việc ban hành mức trợ cấp TGXH đối với đối tượng BTXH trên địa bàn tỉnh cao hơn quy định tối thiểu của Chính phủ đối với một địa phương nghèo như tỉnh ta, đã thể hiện quyết tâm chính trị, sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy, chính quyền tỉnh đối với các đối tượng BTXH, giúp các đối tượng BTXH hoàn cảnh khó khăn có mức thu nhập hàng tháng cao hơn mức chuẩn nghèo hiện tại của khu vực nông thôn, xấp xỉ bằng hoặc cao hơn mức chuẩn nghèo khu vực thành thị, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của đối tượng BTXH. Đồng thời, tạo điều kiện giúp đối tượng xã hội có cơ hội tiếp cận mức sống tối thiểu theo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là những đối tượng BTXH có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

PHạm Ngọc Dũng (Phó Giám đốc Sở LĐ-TBXH)

.