Xóa nghèo ở Sủng Trà

Thứ Bảy, 07/02/2015, 22:00 (GMT+7)

Xuân 2015- Mặc dù diện tích tự nhiên rộng gần 2.183 ha, nhưng hầu hết là núi đá, chỉ 1/4 có thể trồng được cây ngô, cũng là cây lương thực chính của 754 hộ dân với 3.816 khẩu; đòi hỏi xã Sủng Trà (Mèo Vạc) phải đoàn kết, nỗ lực cao độ, mới vượt qua sự khắc nghiệt của tự nhiên để xóa dần cho 346 hộ nghèo thoát nghèo trong năm 2014 và những năm tiếp theo.

Lãnh đạo Báo Hà Giang trao bò giống cho hai hộ nghèo đặc biệt khó khăn xã Sủng Trà. Ảnh: BÌNH MINH
Lãnh đạo Báo Hà Giang trao bò giống cho hai hộ nghèo đặc biệt khó khăn xã Sủng Trà. Ảnh: BÌNH MINH

Năm qua, toàn xã có 346 hộ nghèo, trong đó: Số hộ thiếu đất canh tác 174 hộ, 8 hộ hay ốm đau, 2 hộ lười lao động, 33 hộ thiếu lao động, 32 hộ đông người ăn theo, 97 hộ thiếu kiến thức sản xuất; liền kề là 159 hộ cận nghèo. Xóa nghèo trong điều kiện như thế này, đặt ra cho Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể của xã cũng như các cơ quan, ban, ngành của huyện, tỉnh đỡ đầu xã phải vào cuộc quyết liệt, liên tục, nếu không số hộ cận nghèo chỉ cần gặp rủi ro nhỏ trong đời sống, sản xuất là chuyển thành nghèo ngay.

Nhận thức rõ điều đó, xã chủ động xây dựng chương trình xóa nghèo  trong từng năm, có phương án chỉ đạo cụ thể giúp các hộ thoát khỏi ngưỡng cận nghèo. Hàng năm thường xuyên khảo sát nguyên nhân đói nghèo, không thoát nghèo của từng hộ; từ đó lựa chọn những hộ có điều kiện giúp họ thoát nghèo, như: Thiếu đất trồng ngô, có thể chuyển sang chăn nuôi; thiếu vốn sản xuất thì hỗ trợ thủ tục vay vốn; hỗ trợ kỹ thuật canh tác cây giống mới, cũng như hướng dẫn quy trình thâm canh... Gắn với đó là cử cán bộ, đảng viên đăng ký giúp đỡ trực tiếp các hộ đăng ký thoát nghèo. Cán bộ được giao trọng trách này phải thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng từng hộ dân để báo cáo xã chủ động, kịp thời đáp ứng trong điều kiện có thể để động viên, khích lệ họ vượt khó, thoát nghèo.

Ngoài hỗ trợ áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào thâm canh, trồng ngô lai, chăn nuôi...; các đồng chí được giao giúp những hộ đăng ký thoát nghèo còn tự nguyện hỗ trợ các hộ tiền mua cây, con giống, công lao động... với tổng trị giá trên 50 triệu đồng. Riêng Báo Hà Giang đã kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ trong năm 2014 cho các hộ nghèo được 5 con bò giống, trị giá 75 triệu đồng và trực tiếp giúp đỡ 1 hộ thoát nghèo.

Với nhiều cách làm hiệu quả, năm 2014, Sủng Trà đã đưa được 52/346 hộ thoát nghèo; giúp họ không chỉ tự tin, mà còn là nhân tố khích lệ các hộ còn trong diện nghèo đồng lòng cùng chính quyền vượt lên chính mình. Cùng đó, nếu Nhà nước có chính sách kịp thời  cho những hộ thiếu đất sản xuất, nhất định trong tương lai không xa, cái nghèo không còn đeo bám họ mỗi khi Tết đến Xuân về./.

SÙNG CHỨ

.