Xín Mần quyết tâm giảm trên 700 hộ nghèo năm 2015

Thứ Sáu, 06/02/2015, 22:00 (GMT+7)

HGO- Trong năm 2014, huyện Xín Mần có 929 hộ thoát nghèo. Mục tiêu phấn đấu năm 2015, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống từ 5 – 6%. Bí thư Huyện ủy Xín Mần, Hoàng Gia Long nhấn mạnh: BCH Đảng bộ huyện vừa thông qua Nghị quyết về công tác xóa đói, giảm nghèo năm 2015. Nghị quyết đòi hỏi cả hệ thống chính trị xã hội phải vào cuộc quyết liệt để thực hiện cho được mục tiêu giảm từ 5 – 6%, tức giảm khoảng từ 750 – 850 hộ ra khỏi hộ nghèo vào cuối năm 2015 (giảm còn khoảng 25% số hộ nghèo toàn huyện). Cơ sở để đạt được mục tiêu đề ra là tiết kiệm chi tiêu tối đa và huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh sản xuất, kích thích tiêu dùng gắn liền với xây dựng Nông thôn mới. Trên tinh thần chỉ đạo của BTV Huyện ủy năm 2015, Xín Mần sẽ cắt giảm những chi tiêu không cần thiết trong các kỳ cuộc hội họp để dành thời gian cho toàn bộ đội ngũ cán bộ bám nắm cơ sở cùng bà con nông dân chăm lo phát triển sản xuất.

Nghề chạm khắc Bạc ở xã Ngán Chiên cần được bảo tồn và phát triển.
Nghề chạm khắc Bạc ở xã Ngán Chiên cần được bảo tồn và phát triển.

Dựa trên kết quả đã có năm 2014, năm 2015 Xín Mần quyết tâm đưa 225 hộ gia đình vào xây dựng chăn nuôi trang trại, bán trang trại quy mô vài trăm con lợn/năm. Phấn đấu tăng đàn bò thêm 800 con, đưa tổng đàn lên 9.120 con, đưa đàn trâu tăng 1.200 con, nâng tổng đàn lên 17.748 con. Để đạt được mục tiêu tăng đàn, huyện sẽ áp dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách hiện có và thực hiện lồng ghép các chương trình sử dụng vốn để hỗ trợ nhân dân mua giống và vác xin tiêm phòng. Nhân rộng diện tích cỏ thêm trong năm 412 ha, nâng tổng diện tích cỏ phục vụ chăn nuôi lên trên 2.900 ha. Các giải pháp trồng xen canh, luân canh, áp dụng các tiến bộ KHKT sẽ giao cho khối Nông, lâm nghiệp cùng đội ngũ cán bộ khuyến nông, các cơ quan gắn xã trực tiếp chỉ đạo. UBND huyện sẽ có Ban thường trực giúp UBND trực tiếp theo dõi chỉ đạo sản xuất.

Một giải pháp nữa để xóa nghèo là đào tạo nghề, hỗ trợ giải quyết việc làm cũng sẽ được Thường trực UBND huyện trực tiếp chỉ đạo, điều hành. Mục tiêu đề ra là: Dạy nghề 2.250 người, tạo việc làm cho 1.440 lao động... Tiếp tục duy trì và từng bước mở rộng làng nghề: Rèn đúc nông cụ sản xuất ở Quán Thèn, xã Bản Díu, nghề chế biến chè đặc sản xã Nà Chì. Năm 2015, quyết tâm xây dựng thương hiệu sản phẩm chè làng nghề đặc sản để đưa trên 2.146 ha chè đang cho thu hoạch trở thành cây cho nguồn thu hiệu quả trong công tác xóa nghèo bền chắc. Khôi phục làng nghề Chạm bạc xã Ngán Chiên nhằm tạo ra mỗi xã 1 sản phẩm đặc sắc, tạo thêm việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho người dân.

Lồng ghép các chương trình vốn, kêu gọi sự ủng hộ toàn xã hội để đẩy nhanh phong trào xây dựng Nông thôn mới. Phấn đấu cuối năm 2015, hoàn thành xong 5 xã đăng ký đợt 1 về xây dựng Nông thôn mới,các xã còn lại đạt từ 5 -10 tiêu chí trở lên. Năm 2015, huyện sẽ hỗ trợ công tác quảng bá các loại sản phẩm nông sản đặc sắc do bà con nông dân làm ra trên các phương tiện thông tin đại chúng và tham gia tích cực vào các hội chợ thương mại khu vực trong nước. Tiếp tục “trải thảm đỏ” kêu gọi đầu tư cho phát triển KT-XH địa phương. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ các nhà đầu tư, các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào địa bàn, tạo nhiều việc làm cho người dân. Phát triển sản xuất và lưu thông hàng hóa gắn liền công tác xúc tiến đầu tư liên doanh, liên kết là giải pháp để xóa đói nhanh và giảm nghèo bền vững cho đồng bào năm 2015 và các năm tiếp theo.

NGUYỄN HÙNG

.