Giảm nghèo bền vững ở Bắc Quang

Thứ Hai, 06/10/2008, 17:09 (GMT+7)

HGĐT- Thực hiện mục tiêu Quốc gia về công tác XĐGN giai đoạn 2006-2010 của Chính phủ và của tỉnh, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Bắc Quang đã cụ thể hoá bằng các giải pháp cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.


 
 Mô hình rừng luồng Thanh Hóa sau hơn 2 năm trồng ở Bắc Quang.

Đồng chí Vũ Đức Chánh, Trưởng phòng Lao động - TBXH huyện cho biết:Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX, Đảng bộ huyện phấn đấu đến hết năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn dưới 12%. Vào thời điểm cuối năm 2005, số hộ nghèo trên địa bàn huyện còn tới 6.430 hộ, chiếm 29,2%; số hộ trung bình chiếm tới 38,4% tổng số hộ trong huyện. Nhưng chỉ sau 2,5 năm tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp một cách đồng bộ, được sự hưởng ứng sâu rộng của mọi tầng lớp quần chúng nhân dân, đến nay số hộ nghèo đã giảm xuống còn 2.241/23.064 hộ trong toàn huyện, chiếm tỷ lệ 9,7% và giảm tới 19,5% so với tỷ lệ hộ nghèo thời điểm đầu nhiệm kỳ. Nếu phân tích kỹ, vào thời điểm năm 2005 số hộ khá và giàu của huyện chỉ có 7.060 hộ, chiếm 32,4% thì đến thời điểm này số hộ khá và giàu của huyện đã tăng lên con số 9.011 hộ chiếm 39,1% tổng số hộ trong toàn huyện và tăng 6,7% so với thời kỳ đầu nhiệm kỳ. Số hộ nghèo giảm nhanh, hiển nhiên số hộ trung bình sẽ tăng lên nhưng để thể hiện sự xóa nghèo bền vững thì sự gia tăng 6,7% tỷ lệ hộ khá và giàu của huyện mới là kết quả của sự bền vững. Từ những thành tựu đạt được, BCH Đảng bộ huyện vừa nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết đến năm 2010 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 5%.


Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bắc Quang Nguyễn Văn Sơn, cho biết: Ngoài sự đầu tư hỗ trợ hiệu quả của T.Ư và tỉnh thông qua các chương trình dự án, cái được lớn nhất của Đảng bộ huyện trong thời gian qua chính là đã xây dựng được phong trào sản xuất hàng hóa phát triển rộng khắp trên địa bàn huyện. Nhờ đó, phương thức thâm canh, tăng mùa vụ trong nông dân được hình thành và ăn sâu vào ý thức bà con, tạo điều kiện tiền đề giúp huyện cơ bản xóa bỏ được các phương thức canh tác lạc hậu, tư tưởng trông chờ ỷ lại, tự bằng lòng với cuộc sống hiện tại của không ít người dân. Nhờ đó phong trào trồng rừng kinh tế, chăn nuôi chuyên sâu đã dần hình thành và phát triển mạnh trong bà con nông dân, nhiều gia đình đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng từ rừng kinh tế, chăn nuôi…Đó chính là cơ sở nền tảng để phong trào giảm nghèo bền vững của huyện, được triển khai triệt để và đạt hiệu quả cao.

Bàn về công tác giảm hộ nghèo trên địa bàn huyện trong thời gian tới, đồng chí ấu Đình Chiến, Chủ tịch UBND huyện nhận định: Theo số liệu điều tra, hiện tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 9,7%. Trong đó nhiều xã, thị trấn có tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5% như Tân Quang, Vĩnh Phúc, Việt Quang, Hùng An; số hộ nghèo chủ yếu tập trung tại 5 xã vùng sâu, vùng xa phía Đông của huyện gồm: Thượng Bình (49,2%), Đồng Tiến (32,5%), Đồng Tâm (24,1%), Tân Thành (27%), Đức Xuân (30%). Nguyên nhân cơ bản dẫn tới các xã trên có tỷ lệ hộ nghèo chiếm cao, chính là tuyến đường vào xã chưa hoàn chỉnh. Vì muốn KT-XH của một vùng phát triển thì hệ thống điện lưới Quốc gia và giao thông phải đi trước một bước. Quan tâm giải quyết vấn đề này, tỉnh và huyện đã có chủ trương triển khai hoàn thiện các thủ tục đầu tư thông qua các chương trình dự án lồng ghép, dải nhựa nâng cấp đồng bộ các tuyến đường này. Hiện tại, tuyến đường Tân Quang - Đồng Tâm - Đồng Tiến; tuyến vào các xã Đức Xuân và Thượng Bình đều cơ bản hoàn chỉnh các bước chuẩn bị đầu tư ban đầu. Xác định, giải phóng mặt bằng là khâu quan trọng, là một trong những yếu tố đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, huyện đã chủ động đầu tư kinh phí và cử cán bộ nghiệp vụ hoàn thiện kịp thời các thủ tục cơ bản trong khâu giải phóng mặt bằng các tuyến đường đang chuẩn bị đầu tư nâng cấp dải nhựa, theo phương châm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư và các đơn vị thi công, nhờ đó tin chắc rằng việc triển khai thi công sẽ đảm bảo tiến độ…


Phát huy những thành tích đạt được trong công tác quản lý điều hành của huyện nửa nhiệm kỳ qua, thông qua việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình dự án đầu tư của Chính phủ; sựhiệu quả của chính sách luân chuyển cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở cũng như hiệu quả của công tác cải cách thủ tục hành chính… đặc biệt là ý thức không cam chịu đói nghèo của nhân dân trong huyện, đã tạo cơ sở nền tảng để tập thể BCH Đảng bộ huyện mạnh dạn biểu quyết nhất trí phấn đấu đến năm 2010 giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện xuống con số dưới 5% một cách bền vững.


Đức Dũng
.