Đồng Văn tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II, năm 2014

Thứ Ba, 21/10/2014, 08:12 (GMT+7)

HGĐT- Vừa qua, huyện Đồng Văn đã tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II, năm 2014. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong huyện cùng 149 đại biểu đại diện cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện.


Huyện Đồng Văn hiện có 17 dân tộc anh em cùng sinh sống ở 19 xã, thị trấn. Trong đó, dân tộc thiểu số chiếm 96,6% gồm: Mông chiếm 87,2%, Tày là 2,1%, Lô Lô chiếm 0,8%, Hoa chiếm 2,3%... Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện được thực hiện tốt, kinh tế - xã hội phát triển đạt được một số thành quả. Tư tưởng của đồng bào các dân tộc thiểu số có chuyển biến tích cực về phát triển kinh tế dựa trên thế mạnh của địa phương, phù hợp với nhu cầu thị trường. Nhiều hộ nỗ lực vươn lên thoát nghèo, giảm dần sự trông chờ ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của nhà nước. Kinh tế biên mậu tăng trưởng khá; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; thu nhập và đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện; các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng và an ninh trật tự được củng cố; mê tín dị đoan dần được loại bỏ…

Tuy nhiên, còn một số hạn chế là kết quả đổi mới về cơ cấu kinh tế của từng ngành chưa rõ nét. Thu nhập bình quân của người dân trên địa bàn còn thấp so với mức bình quân chung của tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo cao, kết quả xóa đói giảm nghèo chưa bền vững; chất lượng nguồn nhân lực thấp; một số nét đẹp văn hóa của đồng bào một số dân tộc có nguy cơ mai một. Hiệu quả thực hiện một số chương trình, chính sách dân tộc chưa cao.

Nhân dịp này, Đại hội đã biểu dương, khen thưởng 28 tập thể và 53 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2009 – 2014.


LÊ HẢI
.