Hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 9 (khoá XI)

Thứ Tư, 10/09/2014, 15:04 (GMT+7)

HGĐT- Sáng 10.9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 9 (khoá XI) về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Dự hội nghị có đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.                          Đồng chí Sèn Chỉn Ly phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận, góp ý vào dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 9 về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, trong đó đã tập trung làm rõ, bổ sung thêm những nội dung, câu từ cho phù hợp với định hướng xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Trong mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 85% số hộ đạt hộ gia đình văn hoá, trong đó 60% số hộ gia đình đạt gia đình văn hoá 3 năm trở lên; 60% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hoá về xây dựng nông thôn mới là khá cao so với thực tế của tỉnh, vì vậy khó có thể thực hiện đạt, cần có sự điều chỉnh ở mức thấp hơn. Phần giải pháp, nhiệm vụ xây dựng con người Hà Giang, cần nhấn mạnh đến việc giáo dục, rèn luyện về đạo đức, nhân cách sống cho giới trẻ; xây dựng cơ chế chính sách thu hút tài năng văn hoá, chế độ đãi ngộ với nghệ nhân dân gian, văn nghệ sỹ, cán bộ làm văn hoá có nhiều cống hiến cho tỉnh; tăng cường nguồn lực xây dựng thiết chế, khu liên hợp văn hoá như rạp hát, trung tâm, nhà văn hoá có quy mô hiện đại; vấn đề quản lý an ninh mạng, kinh doanh trong lĩnh vực văn hoá. Về nhiệm vụ xây dựng con người Hà Giang phát triển toàn diện, cần đạt được các tiêu chi cụ thể về thể lực, tầm vóc và trí tuệ gắn với giáo dục đạo đức, kỹ năng sống. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hoá nên có cơ chế, chính sách giải quyết hợp lý, hài hoà giữa bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá của tỉnh gắn với phát triển du lịch theo hướng bền vững...

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Sèn Chỉn Ly ghi nhận, đánh giá cao các đại biểu đã chủ động nghiên cứu tài liệu trước, có những ý kiến tham gia đóng góp thiết thực, bám sát các nhiệm vụ, mục tiêu, điều kiện cụ thể của tỉnh. Những ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được tiếp thu, chọn lọc, bổ sung vào dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 9 (khoá XI) về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.


Hoàng Ngọc
.