Tích cực sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo Bác

Thứ Tư, 18/08/2021, 09:41 (GMT+7)

BHG - Ngày 11.8.2021, Tỉnh ủy Hà Giang ban hành Kế hoạch số 117-KH/TU về việc tổ chức Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang”, giai đoạn 2021 – 2025.

Riêng năm 2021, Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang”, gắn với sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT, báo chí về kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Hà Giang, 30 năm tái lập tỉnh và 60 năm Bác Hồ lên thăm tỉnh Hà Giang có thời gian đến ngày 31.10.2021, tổng kết, trao giải thưởng tháng 11.2021.

Theo Kế hoạch, vận động đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia Cuộc thi.

Để biết rõ về Cuộc thi này, bạn đọc nhấn vào link phía dưới để xem toàn văn Kế hoạch số 117 của Tỉnh ủy về tổ chức cuộc thi.  Kế hoạch số 117-KH/TU

 

.