Khuyến học, khuyến tài theo gương Bác

Thứ Bảy, 21/08/2021, 20:50 (GMT+7)

BHG - Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về học tập và học tập suốt đời là tài sản vô cùng quý giá của nhân dân ta. Người đã nói “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” và hạ quyết tâm “Phải làm cho dân tộc Việt Nam trở nên một dân tộc thông thái”.

Trao học bổng “Vì em hiếu học” cho học sinh tại Trường PTDTBT THCS xã Thanh Thủy (Vị Xuyên). 					Ảnh: Tư liệu
Trao học bổng “Vì em hiếu học” cho học sinh tại Trường PTDTBT THCS xã Thanh Thủy (Vị Xuyên). Ảnh: Tư liệu

Lúc sinh thời, Người từng căn dặn: “Làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Quán triệt những lời dạy quý báu của Người, học tập tấm gương đạo đức, tinh thần tự học và học tập thường xuyên, học tập suốt đời của Bác, trong những năm qua, Hội Khuyến học (HKH) tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, coi đó là nhiệm vụ cấp bách, cơ bản, lâu dài.

Đồng thời, chủ động phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền quán triệt, triển khai thực hiện, hướng dẫn chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; vận động, quyên góp xây dựng Quỹ khuyến học giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học khá, giỏi, động viên tôn vinh học sinh khá, học sinh thi đỗ đại học hàng năm của tỉnh; xây dựng hệ thống tổ chức hội vững mạnh và hoạt động hiệu quả từ tỉnh Hội đến cơ sở.

HKH tỉnh đã củng cố tổ chức tại 11 huyện, thành phố; 209 Hội gồm cấp tỉnh, huyện, thành phố, trường, xã, phường, thị trấn; 2.953 chi hội ở các khu dân cư, trường học, cơ quan; 843 Ban khuyến học (BKH), gồm BKH dòng họ, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể… Số hội viên khuyến học 309.534/861.854, chiếm 35,91% dân số. Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức được 463 lớp tập huấn với 17.151 lượt người tham gia, tiêu biểu HKH huyện Bắc Quang, Hoàng Su Phì… Quỹ khuyến học các cấp Hội toàn tỉnh đã thu 7.796 tỷ đồng hỗ trợ khen thưởng cho trên 500 học sinh, sinh viên có thành tích học tập, đạt giải các cuộc thi, 17 suất học bổng cho các cháu mồ côi tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh có thành tích học tập năm 2020 - 2021.

Quá trình triển khai thực hiện phong trào học tập suốt đời theo gương Bác, các gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập đã thực hiện theo các tiêu chí do UBND tỉnh ban hành và đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu xuất sắc.

Về gia đình học tập tiêu biểu như: Gia đình ông Dương Quốc Huy, thôn Nà Bó, xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê; dù còn nhiều khó khăn, nhưng ông nuôi dạy 4 người con học đại học, có công việc ổn định. Về dòng họ học tập tiêu biểu trong phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời có rất nhiều, như. Dòng họ Long dân tộc La Chí, thôn Lùng Vi, xã Nà Khương (Quang Bình) được nhiều dòng họ học tập... 

Có được kết quả trên, do HKH tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các hội viên về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều giải pháp cụ thể, tích cực, sáng tạo, hiệu quả.

Khánh Huyền

.