Vai trò tiên phong của báo chí cách mạng trong đấu tranh phòng, chống âm mưu của các thế lực thù địch

Thứ Ba, 22/06/2021, 09:50 (GMT+7)

BHG - Ngay từ khi ra đời, báo chí cách mạng Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, là phương tiện truyền thông không thể thiếu trong thực tiễn cuộc sống của nhân dân. Trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, báo chí luôn là lực lượng tiên phong, là công cụ sắc bén, hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Tăng cường đấu tranh phê phán, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc đường lối, chủ trương, pháp luật của Nhà nước. Đây là một nhiệm vụ quan trọng của báo chí. Ảnh minh họa: congluan.vn
Tăng cường đấu tranh phê phán, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc đường lối, chủ trương, pháp luật của Nhà nước. Đây là một nhiệm vụ quan trọng của báo chí. Ảnh minh họa: congluan.vn

Qua hơn 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Đây là niềm tự hào, là động lực, nguồn lực quan trọng, là niềm tin để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục vững bước trên con đường đã chọn; phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Đặc biệt, thời gian qua, chúng ta được chứng kiến những sự kiện chưa có tiền lệ và những đổi thay lớn lao trong đời sống kinh tế, xã hội của cả thế giới và đất nước, là giai đoạn của những khó khăn, thách thức lớn… nhưng cũng là thời gian để minh chứng cho những nỗ lực, quyết tâm lớn, sự cộng hưởng mạnh mẽ và hiệu quả của những tấm lòng yêu nước đầy trách nhiệm. Nếu như năm 2020 là năm mà Việt Nam được nói đến như là “hình mẫu” về cách thức kiểm soát và phòng, chống dịch COVID-19; được đánh giá là một trong số 10 nước trên thế giới có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất; nơi mà có người nước ngoài nói rằng được ở lại Việt Nam vào những ngày có dịch COVID-19 là sự “may mắn xa xỉ”… Thì năm 2021, Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và mới đây là bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra dân chủ, đúng quy định, đúng pháp luật, thành công toàn diện, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, tỷ lệ cử tri cả nước đi bầu cử đạt 99,6% (có nhiều địa phương tỷ lệ cử tri đi bầu lên đến 99,98% như Lạng Sơn, Lào Cai)... 

Những con số đó là thực tế sinh động nhất thể hiện nét ưu việt của chế độ dân chủ trong bầu cử và là thước đo trình độ dân chủ của đất nước ta; là cơ sở để bác bỏ hoàn toàn luận điệu xuyên tạc cho rằng bầu cử ở Việt Nam chỉ là sân chơi độc diễn, “Đảng cử, Đảng bầu”. Có được kết quả trên là sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực, đồng thuận, thống nhất, đoàn kết của người dân. Trong đó, vai trò báo chí cách mạng là tiên phong: Báo chí luôn nhận thức đầy đủ, đúng đắn vị trí, vai trò tiên phong trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong phát hiện, tố giác và đấu tranh, phản bác mọi luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá cuộc bầu cử.

Báo chí làm tốt công tác xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, tạo điều kiện cho đông đảo quần chúng nhân dân được tiếp cận với những thông tin chính thống, tin cậy về bầu cử gắn với công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 và thực hiện mục tiêu kép, tránh được các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, chống phá. 

Trên cơ sở nhận thức đúng, cần tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, các Tổng Biên tập với đội ngũ phóng viên, biên tập viên nhằm bảo đảm cho tờ báo của mình hoạt động đúng định hướng, đúng Luật Báo chí, đúng tôn chỉ, mục đích, góp phần làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong công chúng và bạn đọc.

Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách trong hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, Tổng Biên tập, Ban Biên tập báo. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng trong cơ quan báo chí. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ chất lượng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của báo…

Trung tá Đặng Công Thành (Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng)

 

.