Kế hoạch và Thể lệ Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2021

Thứ Năm, 25/03/2021, 08:00 (GMT+7)

BHG - Ngày 23.3.2021, Ban Tổ chức Giải Báo chí tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch số 86/KH-BTC, về tổ chức Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2021 và ban hành Thể lệ Giải.

Để biết được nội dung Thể lệ, bạn đọc nhấn vào link dưới đây.

Thể lệ giải báo chí 

Kế hoạch số 86/KH-BTC,

Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2021 góp phần động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo báo chí của đội ngũ người làm báo trong toàn tỉnh; phát hiện, bồi dưỡng những tài năng báo chí trong xã hội. Thông qua Giải lựa chọn, trao giải thưởng cho những tác phẩm báo chí xuất sắc, đạt chất lượng cao về tư tưởng, chính trị, văn hoá; có nội dung và hình thức thể hiện hấp dẫn, đạt hiệu quả xã hội cao, phản ánh trung thực, phong phú về mọi mặt của đời sống xã hội, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ ngày 12.4 đến 7.5.2021, các hội đồng sở khảo tại các cơ quan báo chí sẽ thu nhận tác phẩm của các tác giả hoặc nhóm tác giả tham gia dự giải. Ban Tổ chức sẽ chấm qua các vòng sơ khảo, chung khảo và công bố kết quả, trao giải thưởng dự kiến vào ngày 18.6.2021, gắn với chương trình kỷ niệm 96 năm, “Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam” 21.6.2021 và tổng kết, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt phát động thi đua “Báo chí Hà Giang thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Hà Giang 26.3.1961 – 2021).   

                                                                         ĐT

 

                 

 

.