Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Chủ Nhật, 28/03/2021, 08:10 (GMT+7)

BHG – Ngày 16.3.2021, Ban chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ 3, năm 2020 – 2021 đã ban hành công văn số 2158/MTTW-BCĐ về việc hưởng ứng giải. Sau khi nhận được công văn, ngày 24.3.2021, UBND tỉnh đã có công văn số 847/UBND-VHXH chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc nhằm đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Để xem chi tiết công văn 2158/MTTW-BCĐ và công văn 847/UBND-VHXH, mời bạn đọc nhấn vào đường link dưới đây:

>> Công văn 2158/MTTW-BCĐ

>> Công văn 847/UBND-VHXH

Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ 3, năm 2020 – 2021 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội Nhà Báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức. Giải được phát động từ ngày 15.8.2019. Thời gian tiếp nhận bài dự thi từ ngày phát động đến ngày 21.6.2021 (tính theo dấu bưu điện). Lễ Tổng kết và trao giải dự kiến được tổ chức vào tháng 9.2021 tại Hà Nội.

Đ.T

 

 

.