Chuyển biến tích cực trong công tác khuyến học ở Hoàng Su Phì

Thứ Tư, 20/01/2021, 09:46 (GMT+7)

BHG - Những năm qua, dưới sự chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập ở huyện Hoàng Su Phì có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí trên địa bàn.

Cán bộ thị trấn Vinh Quang thăm, động viên dòng họ Hoàng - dòng họ học tập tiêu biểu trên địa bàn.
Cán bộ thị trấn Vinh Quang thăm, động viên dòng họ Hoàng - dòng họ học tập tiêu biểu trên địa bàn.

Xác định công tác KHKT là một nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, UBND huyện đã quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Nhờ đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã nhận thức ngày càng sâu sắc, đầy đủ về lợi ích và tầm quan trọng của công tác KHKT, xây dựng xã hội học tập. Vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và mỗi gia đình, dòng họ trong công cuộc xây dựng xã hội học tập ngày càng được nâng lên. Thông qua các phong trào thi đua khuyến học, xây dựng mô hình học tập, mọi người dân đều được tham gia học tập bình đẳng, được trang bị kiến thức nhiều mặt. Hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn ngày càng phong phú và ổn định, cơ bản đáp ứng nhu cầu “cần gì học nấy” của nhân dân qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng. Qua đó, góp phần nâng cao dân trí, cung cấp kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi giúp tăng năng suất lao động, cải thiện đời sống cho nhân dân.

Cùng với đó, Hội Khuyến học các cấp huyện Hoàng Su Phì đã không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Để đưa phong trào KHKT, xây dựng xã hội học tập đi vào chiều sâu, hàng năm, Hội Khuyến học huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các kế hoạch, chương trình hành động nhằm xây dựng xã hội học tập; chỉ đạo các chi hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh công tác phát triển hội viên. Đến nay, tổ chức hội phủ kín 100% các xã, thị trấn, thôn, bản và các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn với 25 Hội và 307 chi hội khu dân cư, trường học, cơ quan. 

Phong trào xây dựng các mô hình học tập được triển khai sâu rộng, nhân dân đã tự giác, tích cực đăng ký thực hiện mô hình học tập ở gia đình, dòng họ, địa phương, đơn vị mình. Đến nay, toàn huyện có 5.727 gia đình đạt gia đình học tập, 150 dòng họ học tập, 152 cộng đồng học tập, 114 đơn vị học tập. Qua đó, góp phần khơi dậy truyền thống hiếu học của nhân dân, phát huy trách nhiệm của toàn xã hội trong việc xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học của nhà trường cũng như Trung tâm học tập cộng đồng ở các xã, thị trấn. 

Mặc dù là địa bàn tập trung phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống với điều kiện KT – XH còn nhiều khó khăn, nhưng nhân dân trên địa bàn Hoàng Su Phì đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác KHKT. Ngày càng xuất hiện nhiều gia đình, dòng họ học tập tiêu biểu, góp phần khơi dậy truyền thống hiếu học cho các thế hệ, như: Dòng họ Triệu ở Thông Nguyên, dòng họ Lù ở Pờ Ly Ngài, dòng họ Hoàng ở thị trấn Vinh Quang, dòng họ Sin ở Tụ Nhân… 

Ông Triệu Vằn Khiền, trưởng dòng họ Triệu ở thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên chia sẻ: Người Dao dòng họ Triệu ở thôn Nậm Hồng có 38 hộ, 199 khẩu. Trước đây, do điều kiện kinh tế khó khăn nên các hộ chưa thật sự quan tâm đến công tác KHKT. Những năm gần đây, được sự quan tâm, tuyên truyền, vận động của các cấp chính quyền và Hội Khuyến học huyện, xã, dòng họ đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác KHKT. Hàng năm, mỗi khi Tết đến Xuân về hoặc vào dịp tổng kết năm học, dòng họ lại tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho các con, cháu có thành tích học tập tốt. Các gia đình cũng tự giác, chủ động đóng góp vào Quỹ khuyến học của dòng họ để có nguồn khen thưởng. Ngoài ra, các hộ thường xuyên trao đổi, hướng dẫn nhau áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ hoạt động kinh doanh trong phát triển du lịch cộng đồng ở thôn. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của thôn giảm còn dưới 5%, thu nhập của các gia đình được nâng lên đáng kể; các con, cháu tích cực học tập, lao động sản xuất, đóng góp cho công cuộc phát triển quê hương. 

Ông Lù Văn Kim, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Hoàng Su Phì cho biết: Dưới sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Hội Khuyến học huyện đã tích cực phối hợp với ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đăng ký xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập. Đẩy mạnh phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Đa dạng hóa các hình thức ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ khuyến học các cấp. Qua đó, đưa phong trào KHKT, xây dựng xã hội học tập trở thành phong trào sâu rộng trong các cấp hội, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Góp phần vào sự phát triển của ngành Giáo dục, đồng thời nâng cao dân trí cho người dân, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho địa phương và đất nước.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

.