Bồi dưỡng chính trị cho cán bộ quản lý giáo dục năm 2020

Thứ Hai, 05/10/2020, 15:07 (GMT+7)

BHG - Sáng 5.10, Sở GD&ĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lớp Bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục năm 2020 bằng hình thức trực tuyến đến điểm cầu phòng GD&ĐT các huyện, thành phố và các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Lớp bồi dưỡng chính trị diễn ra trong thời gian 1 ngày, với các chuyên đề chính: Những nội dung cơ bản và cốt lõi trong dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; những chủ trương, nghị quyết mới, quan trọng của Đảng, Nhà nước và của  tỉnh Hà Giang; thông tin thời sự về tình hình thế giới và trong nước; kết quả nổi bật trong phát triển KT – XH trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; tìm hiểu các phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc Hà Giang.

Lớp bồi dưỡng chính trị năm 2020 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm cập nhật kiến thức chính trị, KT – XH của T.Ư, của tỉnh; đồng thời bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh.

BIỆN LUÂN

 

 

.