Đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách dân tộc, tôn giáo

Thứ Ba, 15/09/2020, 09:15 (GMT+7)

BHG - Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; những năm qua, chính quyền và nhân dân huyện Đồng Văn luôn ra sức thi đua lao động, sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa mới. Trong đó, việc đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách dân tộc, tôn giáo đến người dân luôn được huyện quan tâm. Qua đó, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Điệu nhảy người rừng trong nghi lễ cúng Tổ tiên của người Lô Lô, xã Lũng Cú. 						Ảnh: MY LY
Điệu nhảy người rừng trong nghi lễ cúng Tổ tiên của người Lô Lô, xã Lũng Cú. Ảnh: MY LY

Huyện Đồng Văn có 17 dân tộc cùng sinh sống, trong đó, chủ yếu là dân tộc Mông. Từ thực tế tại địa phương, đồng thời, mong muốn đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình dân tộc, bản sắc văn hóa, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo… Vừa qua, Ban Dân vận Huyện ủy đã tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước tại 2 xã Sủng Trái và Thài Phìn Tủng; thu hút đông đảo người dân tham gia. Với những nội dung, như: Chính sách pháp luật và việc chấp hành chính sách pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; giá trị tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội; đấu tranh với các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đời sống của nhân dân,… được các tuyên truyền viên thông tin bằng 2 thứ tiếng đến đông đảo người dân 2 xã. Tại đây, người dân có thể trực tiếp trao đổi, hỏi đáp về chính sách dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo của địa phương mình, như: Các bài cúng trong Lễ đặt tên con, Lễ cúng lúa mới, Lễ cúng vào nhà mới… Từ đó, đánh thức được sự tự hào về văn hóa, truyền thống của dân tộc mình trong mỗi người dân; giúp họ trân trọng, gìn giữ nét đẹp văn hóa ấy. 

Được biết, sau hội nghị, đã có 4 hộ của xã Sủng Trái xin quay trở lại nhận dòng họ, làm thủ tục nhận họ hàng, tham gia các cuộc họp thôn, các hoạt động tín ngưỡng của dân tộc mình. Ông Vàng Mí Say, thôn Nhù Sa, xã Thài Phìn Tủng, chia sẻ: “Nhờ có buổi tuyên truyền, tôi và người dân trong thôn đã hiểu được nhiều chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy ước, hương ước của thôn, xã; từ đó cùng nhau thực hiện ngày càng tốt hơn. Không nghe, không theo các phần tử xấu; không tham gia bất hợp pháp các tà đạo trái phép”. 

Không chỉ gặp gỡ và trao đổi những thông tin về chính sách dân tộc, tôn giáo cho người dân; Ban Dân vận còn tổ chức hội nghị gặp gỡ, cung cấp thông tin cho cán bộ tôn giáo, nghệ nhân dân gian, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã. Thông tin về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện, tình hình dân tộc, tôn giáo và các giá trị truyền thống của dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống hàng ngày. Phát huy tinh thần dân chủ, tất cả mọi người tham gia đã cùng thảo luận và đưa ra nhiều giải pháp để gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn. Thông qua đó, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Góp phần triển khai, thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách, dự án ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới; động viên nhân dân tích cực lao động sản xuất, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đây cũng là dịp để cho đội ngũ người có uy tín, cốt cán tôn giáo, nghệ nhân dân gian và cán bộ thôn, bản nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác dân tộc; để họ thực sự là “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với đồng bào các dân tộc, tích cực thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển KT-XH của huyện. 

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Đồng Văn,  cho biết: Công tác tôn giáo, dân tộc là nhiệm vụ quan trọng và đầy khó khăn;  nhất là đối với địa phương đa dân tộc, có bề dày văn hóa truyền thống như Đồng Văn. Đây là năm đầu tiên thực hiện triển khai hội nghị tuyên truyền các chính sách dân tộc đến người dân và gặp gỡ cung cấp thông tin cho cán bộ cốt cán trên địa bàn các xã. Việc tổ chức các cuộc gặp, hội nghị đều xuất phát từ tình hình thực tế tại địa phương. Thông qua rà soát, chúng tôi chọn lựa những địa bàn có nhiều vấn đề nổi cộm, nhen nhóm 1 số vấn đề phức tạp về tôn giáo để tuyên truyền điểm. Cơ bản tại các thôn, xã người dân đều đồng tình, ủng hộ; nhận thức của một số bộ phận đã được nâng lên rõ rệt. Đến nay, với những kết quả tích cực đạt được trong công tác tôn giáo, dân tộc trên địa bàn có thể thấy được hiệu quả từ cách làm này. Thời gian tới, tùy vào thực tế, chúng tôi sẽ có những thay đổi phù hợp hơn để công tác tuyên truyền các chính sách dân tộc, tôn giáo đi vào chiều sâu, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư.

ĐỖ THỊ YẾN (TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH)

.