Bắc Quang phát huy sứ mệnh cao quý của văn học, nghệ thuật

Thứ Ba, 12/05/2020, 10:27 (GMT+7)

BHG - Văn học, nghệ thuật (VH-NT) trong thời kỳ mới được Đảng ta xác định là một bộ phận quan trọng để thực hiện mục tiêu xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tại huyện cửa ngõ phía Nam của tỉnh, dưới sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; vai trò, sứ mệnh cao quý của VH-NT và đội ngũ văn nghệ sỹ từng bước được phát huy.

Lãnh đạo Hội Văn học – Nghệ thuật Bắc Quang khen thưởng hội viên tiêu biểu năm 2019.
Lãnh đạo Hội Văn học – Nghệ thuật Bắc Quang khen thưởng hội viên tiêu biểu năm 2019.

Là địa phương giàu truyền thống văn hóa, huyện Bắc Quang đặc biệt chú trọng công tác định hướng các hoạt động sáng tác VH-NT theo phương châm: Bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp gắn với thu hút đầu tư và du lịch. Để tạo đà cho VH-NT phát triển, huyện không chỉ tăng cường công tác xã hội hóa các hoạt động VH-NT mà còn tạo môi trường thuận lợi về vật chất và tinh thần cho văn nghệ sĩ hoạt động. Hàng năm, huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tác, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá, văn nghệ truyền thống của dân tộc. Không những vậy, công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến phát triển VH-NT được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, thông qua các chuyên mục trên Đài PT-TH huyện, Trang thông tin điện tử huyện, các buổi nói chuyện chuyên đề... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và nhân dân về tầm quan trọng của công tác xây dựng và phát triển VH-NT đối với sự nghiệp phát triển của quê hương, đất nước. Đồng thời, định hướng cho nhân dân đấu tranh phê phán các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh (xã Hùng An) sáng tác thơ, văn tạo ấn phẩm đặc biệt, chào mừng ngày 20.11.
Học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh (xã Hùng An) sáng tác thơ, văn tạo ấn phẩm đặc biệt, chào mừng ngày 20.11.

Hội VH-NT Bắc Quang đã trở thành nơi quy tụ, phát huy vai trò, tiềm năng sáng tạo và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ; phát hiện và tuyển chọn các tài năng trẻ; có vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển VH-NT của huyện. Hiện nay, Hội có 186 hội viên, 9 chi hội tại các xã, thị trấn, như: Quang Minh, Hùng An, Kim Ngọc, thị trấn Vĩnh Tuy, Việt Quang... Hội đã trở thành nơi động viên văn nghệ sỹ đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, định hướng giá trị tư tưởng và nghệ thuật sát với yêu cầu của công cuộc đổi mới hiện nay; góp phần tạo nên những tác phẩm VH-NT có sức sống bền vững với thời gian. Từ năm 2010 đến nay, hội viên của Hội sáng tác trên 800 tác phẩm văn xuôi, thơ ca, tiểu phẩm, nghiên cứu dân gian...; xuất bản trên 20 ấn phẩm VH-NT, như: Bản tin văn nghệ Bắc Quang, văn xuôi, tuyển tập thơ, truyện, nghiên cứu dân gian tác phẩm nhạc đối đáp trong lễ cưới của người Dao áo dài xã Thượng Bình... Ngoài những tác phẩm đã giới thiệu, Hội VH-NT Bắc Quang còn chú trọng phối hợp với các ngành trong khối tuyên truyền tổ chức hoạt động liên hoan ca nhạc, tọa đàm, giao lưu thơ, nhạc giữa hội viên và công chúng trong các dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn; góp phần làm cho đời sống VH-NT trên địa bàn huyện trở nên sinh động và phong phú hơn. Nhiều văn nghệ sĩ nhận giải thưởng VH-NT đã khẳng định dấu ấn lao động, sáng tạo và gương mặt nổi bật trong phong trào chung của Hội, được công chúng yêu văn chương, nghệ thuật biết đến, như: Nhà văn, nhà thơ Nguyễn Thị Nhung; nghệ sĩ nhiếp ảnh Đặng Hà Châu, nhà văn Hoàng Ngọc Thân, nhạc sĩ Trịnh Mạnh Hà…

Cùng với hoạt động trên, Hội thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng khả năng sáng tác, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy năng lực, sở trường của từng hội viên. Trong 10 năm qua, Hội đã tạo điều kiện cho trên 100 hội viên, cộng tác viên tham gia các chương trình tập huấn, bồi dưỡng kỹ thuật sáng tác do T.Ư Hội, Hội VH-NT tỉnh tổ chức và các lớp bồi dưỡng sáng tác VH-NT cho thanh, thiếu niên. Thông qua bồi dưỡng, tập huấn, trại sáng tác, các hội viên, cộng tác viên được trang bị khá cơ bản về nhận thức chính trị, vị trí, vai trò của VH-NT trong đời sống xã hội; được trao đổi kinh nghiệm, trau dồi nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng sáng tác của văn nghệ sĩ, nâng cao năng lực, tư duy sáng tạo. Mặt khác, phân công hội viên dành thời gian gặp gỡ, trao đổi với đội ngũ cộng tác viên về nghiệp vụ. Qua đó, vừa giúp họ nâng cao chất lượng bài viết vừa kịp thời phát hiện tài năng trẻ để phát triển hội viên và bổ sung vào đội ngũ những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Chính từ những hoạt động này, số lượng và chất lượng tác phẩm của hội viên không ngừng được cải thiện, đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của đời sống văn hóa tinh thần các dân tộc trong huyện – Chủ tịch Hội VH-NT Bắc Quang, Nguyễn Thị Nhung chia sẻ.

Có thể thấy, bên cạnh các giải pháp quan trọng của cấp ủy, chính quyền sở tại; hoạt động VH-NT tại huyện cửa ngõ phía Nam đã có nhiều khởi sắc, thực hiện hiệu quả chức năng giáo dục, thẩm mỹ, nuôi dưỡng tình cảm nhân văn cao đẹp. Từ đó, góp phần xây dựng môi trường văn hóa; có tác dụng tốt đối với việc hình thành nhân cách, lối sống lành mạnh trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, phát huy sức sống, trở thành “món ăn tinh thần” không thể thiếu, làm phong phú đời sống của các dân tộc trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới quê hương, đất nước.

Bài, ảnh: PHƯƠNG THÙY

.