Bắc Mê chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ xã

Thứ Sáu, 03/04/2020, 10:05 (GMT+7)

BHG - Những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Mê luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC); trong đó, chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị để phục vụ yêu cầu của công dân, tổ chức ngày càng tốt hơn.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cấp ủy viên cơ sở.
Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cấp ủy viên cơ sở.

Thời gian qua, huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho CBCC hàng năm và theo từng giai đoạn. Mục tiêu chung của kế hoạch là xây dựng đội ngũ CBCC chuyên nghiệp, vững vàng về chính trị, tinh thông nghiệp vụ; có phẩm chất, đạo đức, lối sống tốt và năng lực thi hành nhiệm vụ công vụ được giao. Ngay từ đầu năm, Phòng Nội vụ đã chủ động rà soát tiêu chuẩn, chức danh, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ CBCC cấp xã. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng;  tập trung đào tạo về công tác Ðảng, chính quyền, đoàn thể, những lĩnh vực chuyên môn; bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, sử dụng công nghệ thông tin...

Hàng năm, huyện cử hàng trăm lượt CBCC, đại biểu HÐND đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý nhà nước, lý luận chính trị... Năm 2019, huyện đào tạo, bồi dưỡng cho 145 CBCC cấp xã; trong đó, cán bộ xã có 3 đồng chí học cao cấp, 3 trung cấp, 11 chuyên viên; công chức xã có 5 đồng chí học trung cấp, 12 học chuyên viên. Đào tạo, bồi dưỡng 1.511 viên chức hành chính, viên chức chuyên ngành; đào tạo, bồi dưỡng cho 144 công chức lãnh đạo, quản lý cấp huyện, cấp phòng và lãnh đạo sự nghiệp công lập... Nhìn chung, đội ngũ CBCC cấp xã qua đào tạo, bồi dưỡng đã từng bước chuẩn hóa, cơ bản đạt chuẩn trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, tin học theo các chức danh, vị trí đảm nhiệm. Qua đó, làm tốt hơn công tác tham mưu và có nhiều đề xuất, giải pháp thực thi hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đoàn Văn Dũng, Trưởng phòng Nội vụ huyện Bắc Mê cho biết: Hàng năm, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đều tiến hành rà soát, đánh giá, phân loại chất lượng CBCC; trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời tìm nguồn thay thế số cán bộ có năng lực và tín nhiệm thấp, không hoàn thành nhiệm vụ. Công tác quy hoạch cán bộ, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ được Đảng ủy các xã, thị trấn quan tâm thực hiện, đảm bảo theo đúng hướng dẫn. Thông qua việc đào tạo, bồi dưỡng cho thấy, chất lượng, năng lực công tác của đội ngũ CBCC cơ sở và năng lực lãnh đạo cũng như phong cách làm việc, ý thức phục vụ nhân dân, thái độ thực thi nhiệm vụ tốt hơn.

Thời gian tới, huyện tiếp tục chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch, gắn với việc sử dụng; thực hiện luân chuyển nhằm từng bước khắc phục tình trạng khép kín, cục bộ. Tăng cường quản lý và nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của CBCC cấp xã. Qua đó, xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: VĂN QUÂN

.