Thị trấn Vinh Quang đẩy mạnh phong trào khuyến học

Thứ Năm, 09/05/2019, 12:32 (GMT+7)

BHG - Là trung tâm kinh tế, văn hóa của huyện Hoàng Su Phì, cùng với việc lãnh, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đô thị văn minh, những năm qua, cấp ủy, chính quyền thị trấn Vinh Quang luôn quan tâm đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và đổi mới quê hương.

Cụ Hoàng Ngọc Lâm tự hào về truyền thống hiếu học của dòng họ.
Cụ Hoàng Ngọc Lâm tự hào về truyền thống hiếu học của dòng họ.

Để công tác khuyến học đi vào chiều sâu và có tính lan tỏa trong cộng đồng dân cư, Đảng ủy, UBND thị trấn đã tập trung chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các chi hội khuyến học đẩy mạnh tuyên truyền tới đông đảo cán bộ, hội viên và nhân dân về tầm quan trọng của công tác khuyến học đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Tổ chức hội nghị quán triệt và phát động trong các khu dân cư, dòng họ, đơn vị và gia đình đăng ký thực hiện. Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, kế hoạch hoạt động cho Trung tâm học tập cộng đồng, phối hợp với các ngành, đoàn thể mở nhiều lớp tập huấn, học nghề trên tất cả các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, xây dựng.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Vinh Quang, Phan Thanh Tùng cho biết: Đảng ủy thị trấn đã tập trung chỉ đạo Hội Khuyến học chú trọng nâng cao chất lượng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” trên địa bàn. Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng thị trấn; tổ chức đăng ký xây dựng các mô hình khuyến học theo chỉ tiêu. Vận động hội viên và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tham gia ủng hộ, xây dựng Quỹ Khuyến học để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh và giáo viên đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập. Hàng năm, Hội Khuyến học thị trấn đều tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu và các cháu học sinh có thành tích học tập tốt.

Theo chân cán bộ Hội Khuyến học thị trấn, chúng tôi đến thăm gia đình cụ Hoàng Ngọc Lâm, trú tại tổ 3, thị trấn Vinh Quang, một dòng họ học tập tiêu biểu trên địa bàn. Cụ Lâm năm nay đã ngoài 90 tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh và minh mẫn. Cụ cho biết: Dòng họ Hoàng, dân tộc Tày vốn gốc từ Bảo Lạc (Cao Bằng) đến lập nghiệp tại Hà Giang từ hàng trăm năm trước với nhiều nhánh. Hiện, cụ là Trưởng nhánh họ Hoàng đang sinh sống tại Hoàng Su Phì. Bao đời qua, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng dòng họ luôn chăm lo đến việc nuôi dạy con em học tập thành tài. Mỗi năm, vào dịp lễ, tết, dòng họ lại tiến hành họp, giáo dục truyền thống gia đình cho con cháu và khen thưởng cho các cháu có thành tích học tập tốt. Không chỉ động viên các con, cháu nỗ lực học tập, dòng họ còn giáo dục nhân cách, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, răn dạy những điều hay, lẽ phải cho mỗi thành viên. Đối với việc xây dựng Quỹ Khuyến học, dòng họ không quy định đóng góp mà vận động ủng hộ trên tinh thần tự nguyện và tùy theo hoàn cảnh mỗi gia đình. Từ nguồn quỹ này đã góp phần động viên, khen thưởng kịp thời cho các con, cháu có thành tích học tập tốt. Hiện nay, dòng họ có nhiều con, cháu có trình độ đại học, cao đẳng; nhiều người trong dòng họ đang giữ vị trí công tác quan trọng ở huyện. 100% con em trong dòng họ đều đến trường đúng độ tuổi, không có người bỏ học. 100% các hộ gia đình trong dòng họ đều đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa…

Đến nay, thị trấn Vinh Quang có 712 hộ đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, chiếm 80% số hộ; 8 dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”, chiếm 11%; 6 cộng đồng đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”, đạt 75%. Qua đó, đã góp phần khơi dậy truyền thống hiếu học trong nhân dân; động viên nhiều cá nhân, tổ chức, đoàn thể tích cực tham gia phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị văn hóa, cụm dân cư văn hóa.

Có thể nói, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn thị trấn Vinh Quang đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp trong các gia đình, dòng họ, tổ dân phố; góp phần đem lại nhiều lợi ích thiết thực, tạo cơ hội và điều kiện cho người dân trong việc học tập, nâng cao trình độ, mở mang tri thức, hướng tới xây dựng xã hội học tập.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

.