Mèo Vạc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thứ Tư, 09/01/2019, 10:03 (GMT+7)

BHG - Trong những năm qua, công tác nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), phát triển nguồn nhân lực của huyện Mèo Vạc có những bước phát triển toàn diện về quy mô, số lượng và chất lượng. Góp phần quan trọng từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Hoạt động ngoài giờ của học sinh Trường Tiểu học xã Lũng Pù (Mèo Vạc).
Hoạt động ngoài giờ của học sinh Trường Tiểu học xã Lũng Pù (Mèo Vạc).

Với mục tiêu đến năm 2020, tỷ lệ huy động trẻ từ 3 – 5 tuổi đến trường đạt trên 95%; 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục Mầm non; trên 60% trường Mầm non đảm bảo về cơ sở vật chất, số phòng học bán kiên cố, kiên cố, có đủ phòng chức năng và bếp nấu theo quy định; chất lượng chuyển cấp Tiểu học đạt 100%, THCS đạt 98% trở lên, THPT đạt 90% trở lên; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đi học THPT, Trung tâm GDTX, học nghề đạt 60% trở lên; học sinh tốt nghiệp THPT vào Đại học, Cao đẳng đạt 28% trở lên; 100% các phòng học đều đảm bảo về diện tích, ánh sáng và các điều kiện tối thiểu cần thiết cho học sinh học tập; thiết bị dạy học ngoại ngữ cho các trường phổ thông, phấn đấu trên 60%; 100% học sinh THCS được học tin học, ngoại ngữ; 70% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày; tỷ lể người biết chữ từ 15 – 60 tuổi đạt trên 94%... Phấn đấu 100% Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn tốt nghiệp THCS trở lên; 100% cán bộ, công chức cấp xã đạt trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, 60% có trình độ chính trị từ trung cấp trở lên; 100% cán bộ chủ chốt xã có trình độ Đại học và Trung cấp chính trị trở lên; 65% cán bộ huyện có trình độ Trung cấp chính trị trở lên, 90% có trình độ đại học chuyên môn, có ít nhất 15 cán bộ, công chức có trình độ Thạc sỹ; 100% trưởng các ngành, đoàn thể cấp huyện trở lên có trình độ Đại học chuyên môn và 70% có trình độ Cao cấp, cử nhân về lý luận chính trị...

Để đạt được những mục tiêu trên, Đảng bộ huyện Mèo Vạc đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, cơ chế, chính sách phù hợp, gắn mục tiêu nâng cao chất lượng GD&ĐT và phát triển nguồn nhân lực với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; rà soát, quy hoạch hệ thống, mạng lưới trường, lớp học, đặc biệt là các điểm trường lẻ trên cơ sở đảm bảo cho học sinh vừa đi học thuận tiện, vừa được học trong điều kiện tốt hơn; đưa học sinh lớp 4, lớp 5 về trường chính học và đảm bảo chỗ ở cho học sinh bán trú; phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú, hoàn thiện hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú huyện nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh dân tộc thiểu số...

Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tổ chức hoạt động giáo dục, phương pháp dạy và học gắn với đổi mới kiểm tra, đánh giá. Chủ động, tích cực áp dụng phương pháp dạy học tiên tiến, phương pháp mới đạt hiệu quả, phù hợp với học sinh người dân tộc thiểu số; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo; tăng cường thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, nhân cách, kỹ năng sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân cho học sinh; tăng cường các hoạt động tập thể, giáo dục ngoài giờ, hướng nghiệp, giáo dục thẩm mỹ, giáo dục sức khoẻ, các hoạt động xã hội cho học sinh.

Tiếp tục rà soát và cử cán bộ đương chức có năng lực, trách nhiệm nhưng chưa đủ trình độ chuyên môn, chính trị để bố trí đi học; lựa chọn và định hướng cho số con em vừa học xong THPT; bố trí cử các sinh viên người dân tộc thiểu số đi học Đại học, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp theo hệ cử tuyển để bố trí sắp xếp lâu dài; nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và toàn xã hội về phát triển nhân lực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về GD&ĐT, phát triển nhân lực; cải tiến và tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành về phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn toàn huyện…

Đồng chí Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc cho biết: Từ thực tế của địa phương cho thấy công tác nâng cao chất lượng GD&ĐT, phát triển nguồn nhân lực vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: Chất lượng GD&ĐT tuy có chuyển biến nhưng còn chậm, chưa đồng đều giữa các xã, thị trấn. Giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS, THPT còn hạn chế; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn thiếu thốn, hạ tầng công nghệ thông tin của ngành GD&ĐT chưa đáp ứng nhu cầu;  tỷ lệ giáo viên có trình độ chuyên môn cao còn thấp; một bộ phận cán bộ quản lý và giáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của công tác giáo dục trong thời kỳ mới; công tác xây dựng các phương án quy hoạch hàng năm của một số địa phương còn mang tính hình thức, chưa sát với thực tế; việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ chưa được quan tâm, triển khai đúng quy định…

Bài, ảnh: Hoàng Tuyến

.