Yên Minh chú trọng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương

Thứ Ba, 03/07/2018, 19:25 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Chỉ thị số 24 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 15 của Ban Bí thư (khoá IX) về “Tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam”; thời gian qua, huyện Yên Minh đã phối hợp linh hoạt giữa các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện có hiệu quả công tác này tại địa phương; góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và thế hệ trẻ; nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT-XH, QP-AN của huyện nhà.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lũng Hồ đọc sách, báo, tài liệu về địa phương tại Thư viện Xanh của trường.
Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lũng Hồ đọc sách, báo, tài liệu về địa phương tại Thư viện Xanh của trường.

Xác định công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ cơ sở và truyền thống của cơ quan, đơn vị có vai trò rất quan trọng; nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc hiểu rõ sự ra đời, phát triển và vai trò lãnh đạo của Đảng. Thông qua đó, nhằm tổng kết thực tiễn, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng; đồng thời giáo dục truyền thống, bồi dưỡng ý chí và tình cảm cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc. Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy Yên Minh đã ban hành nhiều văn bản, chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; các ban, ngành, đoàn thể tích cực triển khai nghiên cứu, biên soạn lịch sử trên địa bàn. Ban Tuyên giáo Huyện ủy là cơ quan thường trực, có trách nhiệm tham mưu, đôn đốc, hỗ trợ về nghiệp vụ; thẩm định nội dung lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, nhân dân các xã, thị trấn cũng như truyền thống của các đơn vị.

Đồng chí Hoàng Quang Hoàn, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Minh cho biết: Ban Tuyên giáo đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo các chi, Đảng bộ thực hiện có hiệu quả công tác nghiên cứu lịch sử Đảng, truyền thống các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc nghiên cứu, biên soạn được thực hiện theo giai đoạn, có kế hoạch, lộ trình cụ thể; thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ sưu tầm, Tổ biên tập..., theo quy định. Thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, giám sát cấp ủy cơ sở, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn theo đúng kế hoạch và theo quy trình nghiên cứu lịch sử…

Hiện, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ cơ sở và truyền thống các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 13 công trình. Trong đó, có 6 Đảng bộ xã, thị trấn và 7 cơ quan, đơn vị. Các công trình nghiên cứu được đảm bảo về chất lượng, tổng kết được thực tiễn, rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và phản ánh toàn diện quá trình phát triển của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Làm nổi bật vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của địa phương; tạo thêm niềm tin, niềm tự hào lớn lao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; nhất là đối với thế hệ trẻ. Theo dự kiến, đến hết năm 2018, huyện Yên Minh sẽ hoàn thành thêm 8 công trình. Ngoài ra, những Đảng bộ cơ sở, cơ quan không có trong kế hoạch thực hiện năm 2018, chủ động căn cứ vào điều kiện thực tế để xây dựng kế hoạch, triển khai nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn; nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành vào những năm tiếp theo.

Hàng năm, huyện Yên Minh đều ưu tiên bố trí kinh phí, nguồn lực cho công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử. Theo đó, mỗi Đảng bộ xã sẽ được hỗ trợ 60 triệu đồng/công trình và các đơn vị được hỗ trợ 30 triệu đồng/ công trình. Ngoài kinh phí hỗ trợ của huyện và ngân sách được giao; các xã, cơ quan, đơn vị linh hoạt huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân theo phương châm xã hội hóa; để góp phần nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử. Việc bồi dưỡng, phát triển năng lực cán bộ nghiên cứu, biên soạn cũng luôn được huyện chú trọng, như: Cử cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy và những người trực tiếp làm công tác nghiên cứu, biên soạn tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác Tuyên giáo ở cơ sở do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đơn vị tổ chức…

Thời gian tới, hướng đến khai thác, sử dụng có hiệu quả các công trình nghiên cứu; huyện Yên Minh tiếp tục tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời đẩy mạnh giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng địa phương cho học sinh và áp dụng linh hoạt vào giảng dạy tại nhà trường. Chăm lo, quan tâm hơn nữa đến những người là nhân chứng lịch sử, người có uy tín tại địa phương...

Bài, ảnh: PHẠM HOAN

.