Hội nghị BCH Hội Khuyến học tỉnh lần thứ 7

Thứ Ba, 03/07/2018, 16:57 (GMT+7)

BHG - Ngày 3.7, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7, khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; lấy ý kiến tham gia, góp ý vào Dự thảo hướng dẫn chấm điểm lồng ghép theo Kế hoạch 200 của UBND tỉnh...

Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh lần thứ 7.
Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh lần thứ 7.

Trong 6 tháng đầu năm, Hội Khuyến học tỉnh, huyện, thành phố và các cơ sở Hội trực thuộc đã không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả, củng cố tổ chức hội. Đến nay, tổ chức hội tăng lên 3.803 hội, chi hội, Ban khuyến học; Hội cho ra mắt Bản tin Khuyến học số 1 với số lượng 500 bản, phát đến tận cơ sở và Hội khuyến học các tỉnh bạn; tích cực tuyên truyền và đưa các thông tin của Hội nên trang website với 266 tin, bài, ảnh, thơ, nhạc; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành tỉnh mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ hội, chi hội; tiếp tục tuyên truyền, vận động học sinh đến trường năm học 2017 – 2018, chống bỏ học, chống học không chuyên cần; có 94.297/176.958 gia đình đăng ký Gia đình học tập, đạt 53,27%, 1.380/2.474 dòng họ đăng ký dòng họ học tập đạt 55,78%...

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả và góp ý vào Dự thảo hướng dẫn chấm điểm lồng ghép Kế hoạch 200 của UBND tỉnh; Quyết định 448 của Hội Khuyến học Việt Nam; thông qua Dự thảo Nghị quyết Hội nghị BCH lần thứ 7.  

Tin, ảnh: Hoàng Yến

.