123
Ngành Giáo dục Yên Minh đạt nhiều kết quả tích cực sau nửa nhiệm kỳ - Báo Hà Giang điện tử

Ngành Giáo dục Yên Minh đạt nhiều kết quả tích cực sau nửa nhiệm kỳ

Thứ Bảy, 23/06/2018, 14:41 (GMT+7)

BHG - Thực hiện các mục tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Minh lần thứ XVII, nhiệm ky 2015-2020 về công tác Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); ngành Giáo dục huyện đã khắc phục nhiều khó khăn, hoàn thành và đạt nhiều chỉ tiêu so với kế hoạch. Chất lượng GD&ĐT không ngừng được nâng cao, tạo nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó, góp phần củng cố thêm niềm tin, động lực cho Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Minh trên con đường phát triển, hội nhập.

Dự án máy tái chế vỏ chai nhựa của học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Sủng Thài (Yên MInh) đoạt giải Nhì Cuộc thi KH-KT dành cho học sinh trung học cấp tỉnh lần thứ V, năm học 2017-2018.
Dự án máy tái chế vỏ chai nhựa của học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Sủng Thài (Yên MInh) đoạt giải Nhì Cuộc thi KH-KT dành cho học sinh trung học cấp tỉnh lần thứ V, năm học 2017-2018.

Trong hơn nửa nhiệm kỳ qua, ngành Giáo dục Yên Minh luôn đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục cũng như việc đổi mới căn bản, toàn diện công tác GD&ĐT; thực hiện các đề án, chương trình, phong trào trong trường học phù hợp với từng cấp học và điều kiện thực tiễn của địa phương. Củng cố  đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đồng thời triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành. Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ học sinh (HS) dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn cùng các chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, công chức, viên chức ngành Giáo dục. Tăng cường và nâng cao chất lượng thanh, kiểm tra tập trung vào công tác quản lý giáo dục, sử dụng tài chính, ngân sách tại các trường; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; bảo đảm công khai, minh bạch các hoạt động giáo dục…

Trên cơ sở triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, ngành Giáo dục Yên Minh đã thực hiện vượt mức và hoàn thành nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Hệ thống trường, lớp học không ngừng được kiên cố hóa, loại hình trường phổ thông dân tộc bán trú phát triển ở tất cả các xã. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư theo hướng chuẩn hóa. Thực hiện các chỉ tiêu, kết quả được nâng cao qua các năm học. Kết thúc năm học 2017-2018, tỷ lệ huy động trẻ từ 0-2 tuổi đi nhà trẻ là 28,3%; đạt trên 94% so với nghị quyết Đảng bộ huyện giao. Việc huy động trẻ từ 3-5 tuổi đi mẫu giáo từ 98,7% tăng lên 99,2%; trẻ 5 tuổi đi mẫu giáo đạt 100%; tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 101%; tỷ lệ huy động trẻ 6-14 tuổi đến trường đạt 100%; 10 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt trên 58% nghị quyết…

Thư viện điểm trường Tiểu học Hồng Ngài A, xã Sủng Thài (Yên Minh) được đầu tư xây dựng từ nguồn xã hội hóa.
Thư viện điểm trường Tiểu học Hồng Ngài A, xã Sủng Thài (Yên Minh) được đầu tư xây dựng từ nguồn xã hội hóa.

Bên cạnh đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ngành Giáo dục Yên Minh xác định tập trung vào đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt. Ngành đã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Thường trực UBND huyện xây dựng nhiều đề án, chương trình, kế hoạch và các giải pháp… Quan tâm, chú trọng đến công tác phát triển giáo dục các cấp học từ Mầm non đến Trung học phổ thông làm nền tảng để đào tạo nhân lực có tính kế thừa… Vì vậy, chất lượng GD&ĐT đã có sự chuyển biến tích cực.

Kết quả, năm học 2017-2018, tỷ lệ HS Tiểu học hoàn thành chương trình đạt 96,1% (tăng 0,30% so với năm học 2015-2016), số HS được khen thưởng 1.675, đạt 14,2%; tỷ lệ chuyển cấp của THCS đạt 99,6% (tăng 1,00% so với năm học 2015-2016); tỷ lệ HS khá, giỏi đạt 23%... Hiện, 18/18 xã, thị trấn duy trì và đảm bảo các điều kiện để công nhận đạt phổ cập giáo dục. Công tác phổ cập, xóa mù chữ và chống tái mù chữ trong giai đoạn 2016-2020; đã mở được 75 lớp xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ với 1.774 học viên tham gia; số học viên được công nhận biết chữ theo mức độ chuẩn là 1.708/1.774 đạt 96,27%; giảm số người mù chữ trong độ tuổi 15- 60 từ 14.467 người xuống còn 12.759 người, giảm 11,80%  so với đầu nhiệm kỳ.

Đồng chí Phạm Ngọc Quyết, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Yên Minh cho biết: Nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Minh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, ngành đã đẩy mạnh triển khai các phong trào đổi mới, sáng tạo, rộng khắp đi vào chiều sâu, tạo ra hiệu quả rõ rệt. Đồng thời nâng cao chất lượng dạy và học, quan tâm đến tạo cảnh quan sư phạm, đưa văn hóa truyền thống, phát triển năng lực đến gần hơn với HS. Đặc biệt, công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia và xã hội hóa giáo dục được ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên; tích cực hỗ trợ giáo viên và các trường học thực hiện Đề án dồn điểm trường, giáo dục kỹ năng sống… Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc vận động HS đến trường, thu hút xã hội hóa, phát huy nội lực đảm bảo cho các hoạt động giáo dục tại cơ sở.

Nhìn lại những kết quả nổi bật sau nửa nhiệm kỳ qua, bức tranh về GD&ĐT Yên Minh ngày càng tươi sáng, phát triển toàn diện. Đây chính là nguồn động viên, khích lệ cán bộ, giáo viên của ngành tiếp tục cống hiến  và thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án nhằm thực hiện vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Bài, ảnh: PHẠM HOAN

.