123
Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên K3, K4 - Báo Hà Giang điện tử

Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên K3, K4

Thứ Hai, 28/05/2018, 15:37 (GMT+7)

BHG - Sáng 28.5, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia (Bộ Nội vụ) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính năm 2018. Đến dự có: đại diện lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia; lãnh đạo Sở Nội vụ...

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên K3, K4.
Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên K3, K4.

Lớp học sẽ diễn ra trong thời gian 2 tháng, tham gia có 300 học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các học viên theo học tại 2 lớp chuyên viên K3, K4 sẽ được nghiên cứu, học tập 16 chuyên đề gồm: Nhà nước trong hệ thống chính trị; tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; công vụ, công chức; đạo đức công vụ; thủ tục hành chính nhà nước; quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính nhà nước; hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước; cải cách hành chính nhà nước... Nhằm, trang bị thêm kiến thức chuyên sâu về quản lý hành chính nhà nước, nền hành chính nhà nước và công vụ; cung cấp các kỹ năng về thủ tục hành ban hành các văn bản quản lý nhà nước. Góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, kỹ năng, tác phong làm việc chuyên nghiệp trong quản lý điều hành, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức viên chức theo yêu cầu cải cách hành chính.

Tin, ảnh: Lê Hải

.