123
Hiệu quả từ việc đổi mới hoạt động các Trung tâm học tập cộng đồng ở Đồng Văn - Báo Hà Giang điện tử

Hiệu quả từ việc đổi mới hoạt động các Trung tâm học tập cộng đồng ở Đồng Văn

Thứ Tư, 03/01/2018, 08:47 (GMT+7)

BHG - Tính đến tháng 3.2011, 19 xã, thị trấn của huyện Đồng Văn đã hoàn thành việc thành lập các Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) và đi vào hoạt động. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức, triển khai tại cơ sở vẫn còn nhiều hạn chế về khâu chỉ đạo, điều hành, về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động,... nên chất lượng, hiệu quả hoạt động của các TTTHTCĐ còn thấp. Nhận thấy rõ hạn chế đó, huyện đã chủ trương xây dựng Đề án “Đổi mới hoạt động của TTHTCĐ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đồng Văn giai đoạn 2017 – 2020”. Đến nay, Đề án đã có những hiệu quả nhất định, từng bước nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng dân cư.

Hiện tại, các TTHTCĐ của các xã, thị trấn đã hoàn thành kiện toàn lại bộ máy cán bộ quản lý, đổi mới về tổ chức hoạt động, công tác xã hội hóa giáo dục,...Theo Đề án, cán bộ quản lý của trung tâm được bố trí theo chế độ kiêm nhiệm gồm một Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn kiêm Giám đốc, một cán bộ quản lý trường Tiểu hoặc THCS trên địa bàn kiêm Phó giám đốc. Ngoài ra có một giáo viên biệt phái. Về tổ chức hoạt động cũng có nhiều đổi mới và được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức hơn,...

Một lớp dạy học sáo được TTHTCĐ thị trấn Đồng Văn mở ra cho các em học sinh.
Một lớp dạy học sáo được TTHTCĐ thị trấn Đồng Văn mở ra cho các em học sinh.

Tại một số xã, các TTHTCĐ sau khi  đổi mới đã thực hiện rất tốt các chủ trương, chính sách, đạt hiệu quả cao như TTHHCĐ xã Sủng Là, Sảng Tủng, Ma Lé hay xã Phố Là. Tại thị trấn Đồng Văn, sau khi thực hiện kiện toàn bộ máy và tổ chức hoạt động, TTHTCĐ đã đạt được rất nhiều kết quả đáng ghi nhận. Theo chị Phạm Thị Nhẫn, Phó Giám đốc TTHTCĐ thị trấn Đồng Văn cho biết: “Sau khi thực hiện Đề án, cán bộ Trung tâm đều được tập huấn về nghề nghiệp, nghiệp vụ, được trang bị những kiến thức cơ bản về điều hành, quản lý. Điều đáng mừng là tại trung tâm, nhiều giáo viên biệt phái đã có những sáng kiến, chủ động, sáng tạo hơn trong công tác, tổ chức điều tra nhu cầu học tập của người dân. Từ đó đã xây dựng kế hoạch được những kế hoạch, cũng như việc tổ chức triển khai, thực hiện tại các thôn, bản của thị trấn một cách hiệu quả.” Theo chị Nhẫn, hiện nay, TTHTCĐ của thị trấn đã tổ chức được rất nhiều hoạt động và đạt hiệu quả cao như: tổ chức các buổi phát động “Tuần lễ học tập suốt đời”, “Gia đình hiếu học”,... Đồng thời phối hợp với nhiều đơn vị trên địa bàn thị trấn mở các buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức. Đặc biệt, TTHTCĐ thị trấn đã mở được những lớp dạy học sáo, học khèn, xóa mù chữ kết hợp với các lớp dạy nghề cho người dân.

Trao đổi với chị Mua Thị Hồng Minh, Trưởng phòng Giáo dục huyện Đồng Văn, chị cho biết: “Phòng Giáo dục trong thời gian qua đã kết hợp với Hội Khuyến học huyện để thực hiện tốt nhất đề án. Đến nay, mặc dù còn một số hạn chế do điều kiện của các xã vẫn còn khó khăn, nhưng việc thực hiện đổi mới và duy trì các TTHTCĐ xã, thị trấn bước đầu góp phần nâng cao dân trí. Đã tạo điều kiện cho trên 25% số lao động nông thôn được cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ sản xuất. Nhờ vậy mà đông đảo người dân của thị trấn có điều kiện thực hiện mục tiêu học tập suốt đời và cần gì học nấy, góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, cộng đồng học tập, đơn vị học tập tiến tới xây dựng xã hội học tập”.

Với những hiệu quả mang lại, Đề án “Đổi mới hoạt động của TTHTCĐ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đồng Văn giai đoạn 2017 – 2020” là thực sự cần thiết, có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng một xã hội văn minh, nâng cao dân trí.

Bài, ảnh: My Ly

.