Xây dựng đời sống văn hóa ở Hoàng Su Phì

Thứ Bảy, 23/09/2017, 06:42 (GMT+7)

BHG- Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tại huyện Hoàng Su Phì đã và đang được duy trì và phát triển đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các nội dung của phong trào đã được cụ thể hóa và gắn liền với các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN tại địa phương.

Các hoạt động văn hóa, thể thao giúp nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho người dân, góp phần xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Trong ảnh: Chương trình văn nghệ đặc sắc do các bạn đoàn viên, thanh niên trong huyện biểu diễn.
Các hoạt động văn hóa, thể thao giúp nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho người dân, góp phần xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Trong ảnh: Chương trình văn nghệ đặc sắc do các bạn đoàn viên, thanh niên trong huyện biểu diễn.

Là huyện “cửa ngõ” phía Tây của tỉnh với 12 dân tộc cùng sinh sống, địa bàn rộng, điều kiện hạ tầng, các thiết chế văn hóa và đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn; mặc dù vậy, việc tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” của huyện luôn thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và người dân. Hằng năm, Ban chỉ đạo tiến hành củng cố, kiện toàn tổ chức, phân công trách nhiệm cho từng thành viên; sơ kết, tổng kết đúc rút kinh nghiệm; phổ biến, nhân rộng các mô hình tiên tiến, nhân tố mới trong phong trào; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức văn hóa – xã hội; MTTQ các cấp và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng.

Cùng với đó, huyện còn gắn thực hiện phong trào với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh”. Qua đó, việc huy động người dân tham gia làm đường giao thông, bê-tông hóa kênh mương thủy lợi với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2017, cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện đã hiến được 8.116 m2 đất, đóng góp gần 10 nghìn ngày công lao động; thực hiện nâng cấp 17,8 km đường giao thông nông thôn; mở mới nền đường các loại trên 4,2 km...

Phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên, hiệu quả với hình thức sinh hoạt thông qua các Câu lạc bộ như: Cầu lông, cờ tướng, bóng bàn...  Hàng năm, huyện tổ chức các hoạt động này với nhiều hình thức phong phú, sôi nổi chào mừng các ngày Lễ, Tết, những sự kiện chính trị của đất nước, nhất là các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân. Nhiều phong trào văn hoá, văn nghệ được tổ chức thường xuyên như: Tuần Văn hóa du lịch Ruộng bậc thang huyện Hoàng Su Phì, Giải cầu lông mở rộng, giao lưu văn hóa tại cơ sở... góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân.

Đồng chí Nguyễn Việt Tuân, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện cho biết: Phong trào “TDĐKXDĐSVH” là cuộc vận động lớn với nhiều nội dung, trong đó xây dựng gia đình văn hoá là một trong những nội dung quan trọng và thiết yếu trong đời sống văn hoá tại các thôn, bản; hàng năm thu hút trên 90% số gia đình trong toàn huyện đăng ký tham gia thực hiện. Đến nay, toàn huyện có 1 xã đạt chuẩn về xây dựng Nông thôn mới; 41 thôn, tổ dân phố đủ điều kiện công nhận Thôn, tổ dân phố văn hóa; trên 6 nghìn hộ đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa; 104 cơ quan, đơn vị được công nhận cơ quan văn hóa...  Thông qua các nội dung của phong trào đã từng bước xây dựng được nếp sống văn minh, tạo môi trường văn hoá an toàn, đẩy lùi tệ nạn xã hội và mê tín dị đoan. Cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt Hương ước, như: Lễ hội tổ chức vui tươi, tiết kiệm; việc cưới thực hiện nếp sống mới, không thách cưới, không tổ chức linh đình; việc tang, không để người chết lâu ngày trong nhà, loại bỏ các hủ tục...

Để phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”;  hoàn thành việc rà soát, bổ sung các Quy ước làng, thôn, tổ, khu phố văn hóa; thực hiện tốt công tác kiểm tra, bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, làng, thôn, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo trình tự, thủ tục quy định; triển khai tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh”... Đồng thời, kịp thời phát hiện các nhân tố điển hình trong phong trào để nhân rộng; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt các nội dung phong trào xây dựng đời sống văn hóa.

TIẾN LÂM

.