123
Sở GD&ĐT tỉnh chấn chỉnh các hoạt động thu, chi trong các cơ sở giáo dục - Báo Hà Giang điện tử

Sở GD&ĐT tỉnh chấn chỉnh các hoạt động thu, chi trong các cơ sở giáo dục

Thứ Tư, 20/09/2017, 15:07 (GMT+7)

BHG - Sở GD&ĐT tỉnh ta vừa có Công văn số 1060/SDGĐT-TTr ngày 11.9.2017 gửi các huyện, thành phố, các phòng GD&ĐT các huyện, thành phố và các trường trực thuộc Sở GD&ĐT về việc chấn chỉnh hoạt động thu, chi các khoản đóng góp ủng hộ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Từ đầu năm học 2017 - 2018, qua công tác thanh tra, kiểm tra và phản ánh của người dân, ở một số cơ sở giáo dục vẫn xảy ra tình trạng thu, góp nhiều khoản, trong đó có những khoản thu chưa hợp lý, không đúng quy định, gây bức xúc trong dư luận. Sở GD&ĐT đề nghị UBND các huyện, thành phố chủ động tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời tình hình lạm thu, chi các khoản trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn; việc huy động đóng góp, các khoản xã hội hóa phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch. Các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc sở và cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định về mức thu, các đối tượng được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định.

Đối với các khoản mua sắm phục vụ trực tiếp cho học sinh học tập và những khoản phục vụ nhà trường trong công tác nuôi dạy cần thống nhất với cha mẹ học sinh.

Giao hiệu trưởng các trường kiểm tra, rà soát các khoản đã và đang thu, chấm dứt và hoàn trả lại tiền đối với các khoản thu trái quy định (nếu có) và báo cáo tình hình thực hiện về văn phòng Sở GD&ĐT trước ngày 25.9.2017.

AN GIANG

.