Thể lệ Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2019

Thứ Năm, 28/03/2019, 10:07 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 353/QĐ-UBND, ngày 27.2.2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế giải Báo chí tỉnh Hà Giang giai đoạn năm 2018 – 2020 và Thể lệ Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm  2019. Ngày 26.3 Ban tổ chức Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2019 đã ra Quyết định ban hành Thể lệ giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.