Cuộc thi viết "Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh"

Thứ Hai, 04/03/2019, 16:18 (GMT+7)

BHG - Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh trong 60 năm xây dựng và phát triển. Ngày 1.3, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Kế hoạc số 21- KH/ĐUK về việc tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh”.

Nội dung Cuộc thi thông qua các câu hỏi liên quan đến 60 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. Hình thức thi viết và được BTC tiến hành qua hai vòng: Vòng sơ khảo, các Chi, Đảng bộ cơ sở phát động cuộc thi đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong cơ quan, đơn vị. Lựa chọn những bài xuất sắc gửi về BTC cuộc thi của Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên - vận Đảng ủy), thời gian từ 4.3.2019 đến 15.4.2019. Vòng chung khảo, BTC cuộc thi cấp Đảng bộ Khối tổ chức thu bài, chấm bài, tổng kết và trao giải thưởng, thời gian từ 16.4.2019 đến 13.5.2019. Giải thưởng gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng.

Qua Cuộc thi nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua của các cấp ủy Đảng, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các cấp ủy trong Đảng bộ Khối. Bạn đọc kích đường link dưới để xem kế hoạch tổ chức Cuộc thi và các câu hỏi.

>> Kế hoạch và câu hỏi dự thi

Lê Lâm

.