123
Nghị quyết 13, kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa XVII - Báo Hà Giang điện tử

Nghị quyết 13, kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa XVII

Thứ Hai, 13/08/2018, 07:42 (GMT+7)

BHG - Kỳ họp thứ Bảy – HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thống nhất và biểu quyết thông qua 20 nghị quyết. Trong đó Nghị quyết 13 quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra, thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Dưới đây là nội dung Nghị quyết 13.

>>Xem Nghị quyết 13

 

.