Nghị quyết 12, kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa XVII

Thứ Năm, 09/08/2018, 10:17 (GMT+7)

BHG - Kỳ họp thứ Bảy – HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thống nhất và biểu quyết thông qua 20 nghị quyết. Trong đó Nghị quyết 12 điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Dưới đây là nội dung Nghị quyết 12.

>>Xem Nghị quyết 12

.