Nghị quyết 10, kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa XVII

Thứ Ba, 07/08/2018, 16:05 (GMT+7)

BHG - Kỳ họp thứ Bảy – HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thống nhất và biểu quyết thông qua 20 nghị quyết. Trong đó Nghị quyết 10 quy định thời gian gửi các báo cáo tài chính – ngân sách, kế hoạch đầu tư công trung hạn, dự toán, phân bổ, quyết toán ngân sách; thời gian giao dự toán, thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương. Dưới đây là nội dung Nghị quyết 10.

>>Xem Nghị quyết 10

 

.