Nghị quyết 04, kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa XVII

Thứ Hai, 06/08/2018, 08:40 (GMT+7)

BHG - Kỳ họp thứ Bảy – HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thống nhất và biểu quyết thông qua 20 nghị quyết. Trong đó Nghị quyết 04 thông qua danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc đối tượng đầu tư trực tiếp và cho vay của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang. Dưới đây là nội dung Nghị quyết 04.

>>Xem Nghị quyết 04

 

.