Nghị quyết 03, kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa XVII

Thứ Sáu, 03/08/2018, 10:33 (GMT+7)

BHG - Kỳ họp thứ Bảy – HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thống nhất và biểu quyết thông qua 20 nghị quyết. Trong đó Nghị quyết 03 quy định định mức kinh phí hỗ trợ lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Dưới đây là nội dung Nghị quyết 03.

>>Xem Nghị quyết 03

.