Nghị quyết 02, kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa XVII

Thứ Tư, 01/08/2018, 09:15 (GMT+7)

BHG - Kỳ họp thứ Bảy – HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thống nhất và biểu quyết thông qua 20 nghị quyết. Trong đó Nghị quyết 02 quy định nhiệm vụ chi, phân bổ chi phí quản lý chung và một số mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Dưới đây là nội dung Nghị quyết 02.

>>Xem Nghị quyết 02

.