Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Thứ Sáu, 31/08/2018, 16:43 (GMT+7)

BHG - Ngày 30.8, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 1773/CT-UBND về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao. Dưới dây là toàn văn Chỉ thị này.

 

 

 

 

.