Nghị quyết 01, kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa XVII

Thứ Tư, 25/07/2018, 17:11 (GMT+7)

BHG - Kỳ họp thứ Bảy – HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thống nhất và biểu quyết thông qua 20 nghị quyết. Trong đó Nghị quyết 01 thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Dưới đây là nội dung Nghị quyết 01.

>>Xem Nghị quyết 01

.