UBND tỉnh tổ chức cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) và tiêu đề (slogan) du lịch tỉnh Hà Giang

Thứ Hai, 19/03/2018, 09:58 (GMT+7)

BHG - Ngày 13.3.2018, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND tỉnh về việc tổ chức cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) và tiêu đề (slogan) du lịch tỉnh Hà Giang để cuộc thi được phổ biến rộng rãi đến đông đảo quần chúng tham gia. Báo Hà Giang Điện tử đăng toàn văn Kế hoạch của UBND tỉnh. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc!

>>Xem kế hoạch số 83/KH-UBND

.