Hà Giang

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13

08:41, 08/11/2018

BHG- Từ 1.1.2018, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 có hiệu lực. Báo Hà Giang điện tử đăng tải toàn văn Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 của nhà nước nhằm thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, nắm rõ các nội dung cơ bản của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13; góp phần triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 kịp thời, thống nhất và hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh.

DOWLOAD LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Dừng khai thác khoáng sản đối với Công ty TNHH Thái Dương

BHG - Ngày 29.10, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 4048/UBND – KTN về việc dừng khai thác khoáng sản tại mỏ sắt Bản Đén, xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên do Giấy phép khai thác của Công ty TNHH Thái Dương hết hiệu lực.

 

30/10/2018
Tài liệu tuyên truyền về Dịch tả lợn châu Phi

BHG - Ngày 26.9, Sở Nông nghiệp và PTNN đã có Công văn số 1209/SNN-CNTY ban hành tài liệu tuyên truyền về Dịch tả lợn châu Phi. Công văn yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phô tô tài liệu tuyên truyền cho các xã, thôn bản. Dưới đây là nội dung tuyên truyền:

 

26/09/2018
Thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản

BHG - Ngày 26.9, Sở LĐTB&XH đã có thông báo số 1230/LĐTBXH-LĐVLTBXH về Thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản. Dưới đây là Thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản (khoá 7.2018).

26/09/2018
Điểm mới của Luật Cạnh tranh 2018

Luật Cạnh tranh 2018, số 23/2018/QH14 đã chính thức được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018. Dưới dây là những điểm mới của Luật Cạnh tranh 2018.

26/07/2018