123
Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 - Báo Hà Giang điện tử

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thứ Ba, 05/07/2016, 16:55 (GMT+7)

BHG- Ngày 29.6.2016, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Thào Hồng Sơn đã ký ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Báo Hà Giang điện tử đăng nội dung Nghị quyết này.

 

.