Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thứ Ba, 05/07/2016, 16:55 (GMT+7)

BHG- Ngày 29.6.2016, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Thào Hồng Sơn đã ký ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Báo Hà Giang điện tử đăng nội dung Nghị quyết này.

 

.