Cấm phương tiện có trọng lượng trên 16 tấn hoạt động trong giờ cao điểm trên địa bàn thành phố Hà Giang

Thứ Tư, 18/05/2016, 07:41 (GMT+7)

BHG- Ngày 16.5, Báo Hà Giang nhận được Công văn số 1362/UBND-CNGTXD do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn ký ngày 12.5.2016, gửi UBND thành phố Hà Giang và các Sở, ban, ngành của tỉnh, V/v: Cấm phương tiện có trọng lượng trên 16 tấn hoạt động trong giờ cao điểm trên địa bàn thành phố Hà Giang. Báo Hà Giang điện tử đăng toàn văn nội dung Công văn:

 

.