123
Tòa soạn bạn đọc - Báo Hà Giang điện tử
Nghị quyết 16, kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa XVII
Nghị quyết 16, kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa XVII
.
16:13 | 17/08/2018

BHG - Kỳ họp thứ Bảy – HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thống nhất và biểu quyết thông qua 20 nghị quyết. Trong đó Nghị quyết 16 về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tự nguyện thôi việc, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu. Dưới đây là nội dung Nghị quyết 16.

.
.
.
 • Nghị quyết 15, kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa XVII Nghị quyết 15, kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa XVII
  09:54 | 16/08/2018

  BHG - Kỳ họp thứ Bảy – HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thống nhất và biểu quyết thông qua 20 nghị quyết. Trong đó Nghị quyết 15 ban hành chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dưới đây là nội dung Nghị quyết 15.

  .
 • Nghị quyết 14, kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa XVII Nghị quyết 14, kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa XVII
  08:59 | 15/08/2018

  BHG - Kỳ họp thứ Bảy – HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thống nhất và biểu quyết thông qua 20 nghị quyết. Trong đó Nghị quyết 14 điều chỉnh Quy hoạch đất lâm nghiệp và 3 loại rừng giai đoạn 2016 – 2025 tỉnh Hà Giang. Dưới đây là nội dung Nghị quyết 14.

  .
 • Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
  19:47 | 22/08/2017

  BHG- Từ 1.1.2018, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực. Báo Hà Giang điện tử đăng tải toàn văn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, nắm rõ các nội dung cơ bản của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; góp phần triển khai thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa kịp thời, thống nhất và hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh.

  .
 • Nghị quyết 13, kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa XVII Nghị quyết 13, kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa XVII
  07:42 | 13/08/2018

  BHG - Kỳ họp thứ Bảy – HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thống nhất và biểu quyết thông qua 20 nghị quyết. Trong đó Nghị quyết 13 quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra, thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Dưới đây là nội dung Nghị quyết 13.

  .
 • Tiếp tục hưởng ứng cuộc thi sáng tác biểu tượng và tiêu đề du lịch tỉnh Hà Giang Tiếp tục hưởng ứng cuộc thi sáng tác biểu tượng và tiêu đề du lịch tỉnh Hà Giang
  18:44 | 09/08/2018

  BHG - Ngày 6.8, Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu tượng và tiêu đề du lịch tỉnh Hà Giang đã có Công văn số 921/CV-BTC về việc tiếp tục hỗ trợ tuyên truyền, giới thiệu cuộc thi sáng tác biểu tượng và tiêu đề du lịch tỉnh Hà Giang.

  .
 • Nghị quyết 12, kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa XVII Nghị quyết 12, kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa XVII
  10:17 | 09/08/2018

  BHG - Kỳ họp thứ Bảy – HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thống nhất và biểu quyết thông qua 20 nghị quyết. Trong đó Nghị quyết 12 điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Dưới đây là nội dung Nghị quyết 12.

  .
 • Nghị quyết 11, kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa XVII Nghị quyết 11, kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa XVII
  08:00 | 08/08/2018

  BHG - Kỳ họp thứ Bảy – HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thống nhất và biểu quyết thông qua 20 nghị quyết. Trong đó Nghị quyết 11 quy định mức hỗ trợ thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Dưới đây là nội dung Nghị quyết 11.

  .
 • Nghị quyết 10, kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa XVII Nghị quyết 10, kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa XVII
  16:05 | 07/08/2018

  BHG - Kỳ họp thứ Bảy – HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thống nhất và biểu quyết thông qua 20 nghị quyết. Trong đó Nghị quyết 10 quy định thời gian gửi các báo cáo tài chính – ngân sách, kế hoạch đầu tư công trung hạn, dự toán, phân bổ, quyết toán ngân sách; thời gian giao dự toán, thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương. Dưới đây là nội dung Nghị quyết 10.

  .
 • Những điểm mới được quy định trong Luật đo đạc và bản đồ Những điểm mới được quy định trong Luật đo đạc và bản đồ
  08:07 | 08/08/2018

  Luật Đo đạc và bản đồ là khung pháp lý quan trọng thúc đẩy ngành đo đạc và bản đồ phát triển lên một tầm cao mới, đáp ứng các yêu cầu được kỳ vọng trong việc ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam.

  .
 • Nghị quyết 04, kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa XVII Nghị quyết 04, kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa XVII
  08:40 | 06/08/2018

  BHG - Kỳ họp thứ Bảy – HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thống nhất và biểu quyết thông qua 20 nghị quyết. Trong đó Nghị quyết 04 thông qua danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc đối tượng đầu tư trực tiếp và cho vay của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang. Dưới đây là nội dung Nghị quyết 04.

  .
 • Nghị quyết 03, kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa XVII Nghị quyết 03, kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa XVII
  10:33 | 03/08/2018

  BHG - Kỳ họp thứ Bảy – HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thống nhất và biểu quyết thông qua 20 nghị quyết. Trong đó Nghị quyết 03 quy định định mức kinh phí hỗ trợ lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Dưới đây là nội dung Nghị quyết 03.

  .
 • Nghị quyết 02, kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa XVII Nghị quyết 02, kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa XVII
  09:15 | 01/08/2018

  BHG - Kỳ họp thứ Bảy – HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thống nhất và biểu quyết thông qua 20 nghị quyết. Trong đó Nghị quyết 02 quy định nhiệm vụ chi, phân bổ chi phí quản lý chung và một số mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Dưới đây là nội dung Nghị quyết 02.

  .
 • Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin và vận hành đón lũ, xả lũ đối với Nhà máy thủy điện trên lưu vực Sông Miện, Sông Lô trên địa bàn tỉnh Hà Giang Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin và vận hành đón lũ, xả lũ đối với Nhà máy thủy điện trên lưu vực Sông Miện, Sông Lô trên địa bàn tỉnh Hà Giang
  20:42 | 30/07/2018

  BHG - Ngày 26.7, UBND đã có Quyết định số: 1599/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp vận hành hồ chứa thủy điện và chế độ thông tin, báo cáo của các Nhà máy thủy điện: Sông Miện, Thái An, Thuận Hòa, Sông Miện 5, Sông Miện 5A, Sông Miện 6, Sông Lô 2, Sông Lô 4, Sông Lô 6 trên Sông Miện và Sông Lô trong mùa mưu, lũ. Báo Hà Giang điện tử đăng tải nội dung Quy chế và chế độ thông tin, báo cáo của các Nhà máy thủy điện.

  .
 • Dừng khai thác khoáng sản do Giấy phép khai thác hết hiệu lực Dừng khai thác khoáng sản do Giấy phép khai thác hết hiệu lực
  17:50 | 27/07/2018

  BHG - Căn cứ Công văn số 1000/STTMT-KSN ngày 19.7.2018, về việc chấm dứt hoạt động khai thác khoáng sản do Giấy phép hết hạn; giải quyết đề nghị cấp lại Giấy phép khai thác khoáng sản tại thân quặng I, mỏ sắt Suối Thâu, xã Minh Sơn (Bắc Mê), UBND tỉnh Hà Giang vừa có văn bản chỉ đạo Công ty Cổ phần thép An Khang thực hiện một số nội dung sau:

  .
 • Điểm mới của Luật Cạnh tranh 2018 Điểm mới của Luật Cạnh tranh 2018
  15:53 | 26/07/2018

  Luật Cạnh tranh 2018, số 23/2018/QH14 đã chính thức được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018. Dưới dây là những điểm mới của Luật Cạnh tranh 2018.

  .
 • Nghị quyết 01, kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa XVII Nghị quyết 01, kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa XVII
  17:11 | 25/07/2018

  BHG - Kỳ họp thứ Bảy – HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thống nhất và biểu quyết thông qua 20 nghị quyết. Trong đó Nghị quyết 01 thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Dưới đây là nội dung Nghị quyết 01.

  .
 • Những điểm mới trong Luật Quốc phòng năm 2018 Những điểm mới trong Luật Quốc phòng năm 2018
  18:55 | 24/07/2018

  BHG - Luật Quốc phòng năm 2018 đã được Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 8.6.2018, chính thức có hiệu lực từ ngày 01.01.2019. Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về những điểm mới trong Luật Quốc phòng năm 2018, Trung tướng Nguyễn Duy Nguyên - Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ (Bộ Tổng Tham mưu), Ủy viên Ban soạn thảo, Phó Tổ trưởng Thường trực Tổ Biên tập Luật Quốc phòng năm 2018 đã nêu rõ những nội chính được sửa đổi, bổ sung trong Luật Quốc phòng năm 2018.

  .
 • Công điện về các biện pháp phòng, chống mưa lũ Công điện về các biện pháp phòng, chống mưa lũ
  15:13 | 24/07/2018

  BHG - Ngày 24.7, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công điện số 2697/CĐ - CTUBND chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh về các biện pháp phòng, chống mưa lũ. Dưới đây là toàn văn Công điện.

  .
 • Thông báo kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 của Hội đồng thi Sở GDĐT Hà Giang sau khi chấm thẩm định Thông báo kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 của Hội đồng thi Sở GDĐT Hà Giang sau khi chấm thẩm định
  15:20 | 17/07/2018

  BHG – Ngày 17.7, Báo Hà Giang điện tử nhận được Thông báo số 567/TB-SGDĐT về việc Thông báo kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 của Hội đồng thi Sở GDĐT Hà Giang sau khi chấm thẩm định. Báo Hà Giang điện tử đang toàn văn nội dung Thông báo này.

  .
 • Dừng khai thác khoáng sản do Giấy phép khai thác hết hiệu lực Dừng khai thác khoáng sản do Giấy phép khai thác hết hiệu lực
  10:22 | 07/06/2018

  BHG- Ngày 5.6, UBND tỉnh đã có Văn bản số 1954/UBND – KTN về việc dừng khai thác khoáng sản do Giấy phép khai thác hết hiệu lực. Dưới đây là toàn văn nội dung văn bản.

  .
 • Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản trên địa bàn tỉnh Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản trên địa bàn tỉnh
  14:50 | 05/06/2018

  BHG - Ngày 4.6, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 177/KH-UBND triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản trên địa bàn tỉnh. Báo Hà Giang điện tử đăng tải nội dung Kế hoạch này.

  .
 • Thể lệ cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 12 (2017-2018) Thể lệ cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 12 (2017-2018)
  09:31 | 08/01/2018

  BHG - Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ XII (2017-2018) nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tính tư duy sáng tạo của các em thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh; đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ cho các em trở thành nhà sáng chế trong tương lai. Ngày 29.12 Liên hiệp cac hội KH&KT ban hành Văn bản số 136/LHH-VP về việc triển khai cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên – nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 12. Dưới đây là nội dung của Văn bản này.

  .
 • Tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản tại xã Ngọc Minh (Vị Xuyên) Tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản tại xã Ngọc Minh (Vị Xuyên)
  15:25 | 01/06/2018

  BHG - Ngày 30.5.2018, UBND tỉnh đã có Công văn số 1870/UBND-KTN về tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản tại xã Ngọc Minh (Vị Xuyên), Công văn nêu rõ: Chấp thuận cho Công ty TNHH Tường Phong dừng việc cải tạo các bãi thải tại mỏ mangan Bản Sám, xã Minh Ngọc (Vị Xuyên);

  .
 • Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh
  17:19 | 29/05/2018

  BHG - Thực hiện Nghị quyết số 19 – NQ/TW, ngày 25.10.2017 của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Ngày 25.5, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 41-Ctr/TU. Báo Hà Giang điện tử đăng toàn văn nội dung này.

  .
 • Công bố công khai Quyết định điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên Công bố công khai Quyết định điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên
  16:47 | 29/05/2018

  BHG - Ngày 28.5, Ban Quản lý Khu kinh tế đã có Thông báo số 85/TB-BQLKKT về việc công bố công khai Quyết định điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên. Dưới đây là nội dung Thông báo.

  .
 • Thành phố Hà Giang: Cấm các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình dựng rạp dưới lòng đường Thành phố Hà Giang: Cấm các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình dựng rạp dưới lòng đường
  07:16 | 28/05/2018

  BHG - Để khắc phục tình trạng các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình lấn chiếm lòng, lề đường để dựng rạp tổ chức đám hỏi, đám cưới, đám giỗ… gây mất trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị và thực hiện nghiêm Luật Giao thông đường bộ, sớm lập lại trật tự, kỷ cương trên địa bàn; ngày 10.5.2018, UBND thành phố Hà Giang đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc cấm các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình dựng rạp dưới lòng đường.

  .
 • Hàng tạm nhập, tái xuất phải chịu sự giám sát cho tới khi tái xuất ra khỏi Việt Nam Hàng tạm nhập, tái xuất phải chịu sự giám sát cho tới khi tái xuất ra khỏi Việt Nam
  16:31 | 22/05/2018

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương, trong đó quy định cụ thể về tạm nhập, tái xuất hàng hóa.

  .
 • Toàn văn Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
  09:02 | 25/05/2018

  Báo Hà Giang điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 23/5/2018.

  .
 • Lùi thời gian thu hồ sơ dự tuyển chức danh Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Lùi thời gian thu hồ sơ dự tuyển chức danh Giám đốc Đài PT-TH tỉnh
  16:24 | 16/05/2018

  BHG – Ngày 16.5, Báo Hà Giang nhận được nội dung thông báo số 1578/UBND-NC về việc lùi thời gian thu hồ sơ dự tuyển chức danh Giám đốc Đài PT-TH tỉnh năm 2018 đến hết ngày 25.5.2018. Dưới đây là nội dung thông báo.

  .
 • Thông báo về việc xe mô tô, xe gắn máy vi phạm TTATGT không có người đến giải quyết Thông báo về việc xe mô tô, xe gắn máy vi phạm TTATGT không có người đến giải quyết
  18:18 | 12/05/2018

  BHG - Ngày 12.5, Báo Hà Giang nhận được Thông báo số 338/TB-PC67, ngày 7.5.2018 của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh về việc xe mô tô, xe gắn máy vi phạm TTATGT không có người đến giải quyết. Dưới đây là đặc điểm các loại xe vi phạm TTATGT đường bộ nhưng chưa có người đến xử lý.

  .
 • Tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Dại
  09:45 | 09/05/2018

  BHG- Ngày 7.5, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn số 1466/UBND-KTN về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Dại.

  .
 • Thông báo đăng ký kỳ thi tiếng Hàn năm 2018 Thông báo đăng ký kỳ thi tiếng Hàn năm 2018
  17:04 | 26/04/2018

  BHG - Thực hiện Công văn số 338/TTLĐNN – TCLĐ, ngày 24.4.2018 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc hướng dẫn đăng ký dự thi tiếng Hàn, năm 2018 theo chương trình EPS. Sở Lao động TB&XH thông báo tới người lao động trên địa bàn tỉnh tham gia đăng ký, nộp hồ sơ dự thi tiếng Hàn năm 2018, với nội dung cụ thể.

  .
 • Bổ sung quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Bổ sung quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh
  16:31 | 26/04/2018

  BHG - Ngày 23.4, UBND tỉnh có Văn bản số 1280/UBND – KTN về việc thực hiện các nội dung tại Quyết định số 1161/QĐ – BTC ngày 6.4.2018 của Bộ Công thương về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh. Dưới đây là toàn văn của nội dung này.

  .
 • Nghị định 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
  08:31 | 20/02/2018

  Điều 10. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp thông tin

  1. Người đứng đầu cơ quan cung cấp thông tin bảo đảm các biện pháp kỹ thuật nhằm ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp thông tin; tổ chức số hóa, sử dụng kỹ thuật công nghệ thông tin trong quản lý tài liệu điện tử, quản lý thông tin, theo dõi việc cung cấp thông tin thông qua Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu dưới dạng bản giấy hoặc bản điện tử để đảm bảo cung cấp thông tin cho công dân thuận lợi, kịp thời, dễ dàng tra cứu.

  .
 • Nghị định 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
  09:42 | 14/02/2018

  Điều 4. Cung cấp thông tin theo yêu cầu cho công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp

  1. Việc yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp (sau đây gọi chung là tổ chức) được thực hiện trong trường hợp nhiều người trong tổ chức có cùng yêu cầu tiếp cận đối với thông tin giống nhau. Tổ chức yêu cầu cung cấp thông tin có trách nhiệm cử người đại diện để thực hiện việc yêu cầu cung cấp thông tin.

  .
 • Nghị định 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin Nghị định 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
  16:49 | 07/02/2018

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Nghị định này quy định chi tiết điểm b khoản 1 Điều 35 về các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin; khoản 2 Điều 36 về tiếp cận thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp; khoản 4 Điều 24 về mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin và các biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin.

  .
 • Đảm bảo các hoạt động trong dịp nghỉ Lễ 30.4 và 01.5 Đảm bảo các hoạt động trong dịp nghỉ Lễ 30.4 và 01.5
  09:26 | 24/04/2018

  BHG- Ngày 23.4, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn số 1281/UBND-KGVX về việc đảm bảo các hoạt động trong dịp nghỉ Lễ 30.4 và 1.5. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt một số nội dung: Tăng cường công tác kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho nhân dân và du khách tại khu vực du lịch trọng điểm. Duy trì công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng trước và trong thời gian nghỉ Lễ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, các khu, điểm du lịch. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý các biểu hiện tiêu cực, không lành mạnh gây phiền hà cho khách du lịch...

  .
 • Quy chế phối hợp cung cấp thông tin và vận hành đón lũ, xả lũ đối với nhà máy thủy điện trên lưu vực Sông Miện, Sông Lô trên địa bàn tỉnh Hà Giang
  20:16 | 30/07/2018

  Điều 1. Phạm vi áp dụng.

  Quy chế này quy định việc phối hợp vận hành, điều tiết xả lũ các hồ chứa thủy điện và chế độ thông tin, báo cáo của các nhà máy thủy điện trên lưu vực Sông Lô, Sông Miện thuộc địa bàn tỉnh Hà Giang gồm: Hồ chứa các thủy điện Sông Miện, Thái An, Thuận Hòa, Sông Miện 5, Sông Miện 5A, Sông Miện 6, Sông Lô 2, Sông Lô 4, Sông Lô 6 trong mùa mưa lũ với Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN), Ban chỉ huy PCTT & TKCN các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Vị Xuyên, Bắc Quang và thành phố Hà Giang, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường.

  .
 • Cần một “Tấm lòng” của người thầy thuốc
  16:56 | 05/03/2012
  HGĐT- Lâu lắm rồi, tôi mới bước vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh vì bất đắc dĩ có anh bạn không may gặp tai nạn.
  .
 • “Bốc hơi” hết chữ “Bốc hơi” hết chữ
  17:08 | 30/03/2012
  Rõ là di tích Quốc giaĐề biển chú thích khách xa hiểu mìnhThế mà biển lại vô tình“Bốc hơi” hết chữ - chình ình nằm trơ
  .
 • Báo động tình trạng đập phá nhũ đá tại hang Khố Mỷ Báo động tình trạng đập phá nhũ đá tại hang Khố Mỷ
  07:36 | 03/05/2012
  HGĐT- Nằm trong khu vực Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn, hang Khố Mỷ thuộc địa phận xã Tùng Vài (Quản Bạ) được các nhà địa chất đánh giá là một trong những hang động đẹp nhất Hà Giang.
  .
 • Nỗi niềm người trồng mía
  16:39 | 06/06/2012
  HGĐT- Trận mưa đá diễn ra ngày 24.4 làm thiệt hại rất lớn nguồn thu từ mía của hơn 40 hộ gia đình ở tổ 8 và tổ 9 phường Quang Trung, TP Hà Giang. Đây là khu vực có truyền thống trồng mía từ hàng chục năm qua và cây mía là nguồn thu nhập chính hàng năm của họ.
  .
 • Cầu Ngọc Trì... “kêu cứu” Cầu Ngọc Trì... “kêu cứu”
  14:21 | 08/06/2012
  HGĐT- Cầu Ngọc Trì, thuộc địa phận thôn Ngọc Trì, xã Minh Sơn (Bắc Mê) có chiều dài trên 20m, chiều rộng 3m, được xây dựng từ cuối thế kỷ trước với thiết kế có thể chịu trọng tải 13 tấn, nhưng hiện nay, nó đang phải oằn mình chịu đựng sự quá tải vì hàng chục chiếc xe chở quặng có trọng tải gấp hai, ba lần so với quy định liên tục lưu thông. Nguy cơ sập cầu có thể xẩy ra bất
  .
 • Giải quyết đơn, thư khiếu nại của công dân: Nội dung tố cáo của công dân Nguyễn Xuân Hiệp là sai sự thật
  10:52 | 23/06/2012
  HGĐT- Thực hiện Công văn số 231-ĐT/TU ngày 23.4.2012 của Tỉnh ủy Hà Giang về việc chuyển đơn, thư của công dân Nguyễn Xuân Hiệp, trú tại thôn Nà Đon, xã Phú Nam, huyện Bắc Mê đến cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền; sau một thời gian khẩn trương, khách quan xác minh, điều tra làm rõ; các cơ quan chức năng địa phương đã có kết luận thấu tình, đạt lý. Nội dung chính
  .
 • Phản hồi của Sở VHTT & Du lịch về bài báo: “Người dân muốn đi bộ trong Sân vận động C10 phải nộp... tiền”
  10:54 | 23/06/2012
  HGĐT- Sau khi Báo Hà Giang đăng tải bài phản ánh “Người dân muốn đi bộ trong Sân vận động C10 phải nộp... tiền” vào ngày 11.5, đến ngày 28.5, Sở VHTT&DL đã có báo cáo giải trình về việc kiểm tra các hoạt động thu phí của Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh theo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1184/UBND-VX ngày 14.5.2012 về việc kiểm tra các hoạt động
  .
 • Người dân Tắc Tằng mong mỏi được di dời khỏi vùng nguy cơ sạt, lở Người dân Tắc Tằng mong mỏi được di dời khỏi vùng nguy cơ sạt, lở
  08:25 | 19/07/2012
  HGĐT- Cùng với những biến đổi phức tạp của thời tiết, khí hậu thì tiềm ẩn những nguy cơ thiên tai ngày càng cao, nhất là trong mùa mưa bão. Trong 6 tháng đầu năm, tại tỉnh ta đã xảy ra những trận lũ quét, sạt, lở điển hình như ở một số xã của huyện Quản Bạ, Bắc Mê, gây ra những thiệt hại rất lớn về người và tài sản.
  .
 • Cần có chỗ tập trung xe rác phù hợp Cần có chỗ tập trung xe rác phù hợp
  16:22 | 01/08/2012
  HGĐT- Tổ 3 - khu phố Việt Quang, huyện Bắc Quang vốn là khu phố văn hoá, xanh, sạch, đẹp. Nhưng kể từ khi chỗ đổ rác chuyển về ngay mặt đường Quốc lộ 2 đồng thời cũng là cổng cơ quan Trung tâm Văn hoá thông tin của huyện, đã gây mất vệ sinh khu dân cư, mất mĩ quan đường phố nơi đây.
  .
 • Cảnh báo tình trạng trẻ em chết đuối do tắm sông, suối
  16:09 | 09/08/2012
  HGĐT- Những năm gần đây, ở tỉnh ta có rất nhiều trẻ em chết đuối do tắm sông, suối, tắm thác trong dịp hè. Mới đây nhất, vào chiều 7/8, một nhóm gồm 9 học sinh rủ nhau đi tắm thác tại km 6, xã Phương Độ (thành phố Hà Giang), trong đó một em đã vĩnh viễn nằm lại không bao giờ về với bố mẹ nữa.
  .
.
.
.
.
.