123
Tòa soạn bạn đọc - Báo Hà Giang điện tử
Kế hoạch tổ chức Giải báo chí tỉnh Hà Giang năm 2018
Kế hoạch tổ chức Giải báo chí tỉnh Hà Giang năm 2018
.
15:20 | 10/04/2018

BHG – Ngày 9.4, Ban tổ chức Giải báo chí tỉnh Hà Giang năm 2018 đã ban hành Kế hoạch 02/KH-BTC, về việc tổ chức Giải báo chí tỉnh Hà Giang năm 2018. Báo Hà Giang điện tử đăng toàn văn Kế hoạch.

.
.
.
.
.
.
.
.