123
Tòa soạn bạn đọc - Báo Hà Giang điện tử
Quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Cúm A/H7N9 và tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2018
Quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Cúm A/H7N9 và tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2018
.
16:59 | 12/02/2018

BHG - Thực hiện Công văn số 1256/BNN-TY ngày 2.2.2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2018 và Công điện khẩn số 1263/CĐ-BNN-TY ngày 5.2.2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống cúm gia cầm, ngăn chặn virus cúm A/H7N9 và các chủng virus cúm nguy hiểm khác xâm nhiễm vào Việt Nam.

.
.
.
.
.
.
.
.