Quyết định về việc Ban hành Thể lệ Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2017.

Thứ Năm, 13/04/2017, 17:01 (GMT+7)

BHG – Ngày 13.4, Báo Hà Giang Điện tử nhận được Quyết định số 35/QĐ-BTC của Ban Tổ chức Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2017, về việc Ban hành Thể lệ Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2017. Báo Hà Giang Điện tử đăng toàn văn nội dung Thể lệ.

 

 

 

 

.