Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Bách tại Hà Giang

Thứ Hai, 09/02/2015, 11:41 (GMT+7)

Lĩnh vực hoạt động:


- Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Bách tại Hà Giang hoạt động trên lĩnh vực thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản.


- Công ty đã xây dựng, đưa vào hoạt động Nhà máy tuyển luyện chì - kẽm Na Sơn (tại xã Tùng Bá - Vị Xuyên - Hà Giang) với công suất 99.000 tấn quặng nguyên khai/năm. “Phát triển bền vững, khai thác, chế biến hợp lý, tiết kiệm, sử dụng công nghệ ít hoặc không phế thải, chú trọng bảo vệ con người...” là phương châm hoạt động của Công ty.

Toàn cảnh Công ty
Toàn cảnh Công ty

 

...
...

 

...
...

 

Họệ thống máy...
Họệ thống máy...

 

Luyện
Luyện

 

...
...

 

.