Bảo hiểm Bảo Việt

Thứ Năm, 09/10/2014, 09:16 (GMT+7)

CÔNG TY BẢO VIỆT HÀ GIANG

- Địa chỉ: Số 95 Đường Lê Quý Đôn, phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
- Điện thoại: 02193.863.303; 02193. 866. 165
- Fax: 02193. 866. 164
Trực tiếp giải quyết tai nạn 24/7: Hotline 1900 55 88 99; 0919 578 661
- Email: hagiang@baoviet.com.vn


BẢO HIỂM BẢO VIỆT

Lĩnh vực hoạt động

* Bảo hiểm xe cơ giới
* Bảo hiểm con người
* Bảo hiểm
tài sản
* Bảo hiểm trách nhiệm
* Bảo hiểm cho các loại rủi ro hỗn hợp nhỏ
* Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

* Bảo hiểm hỏa hoạn và rủi ro kỹ thuật

* Bảo hiểm hàng hóa
* Bảo hiểm tàu thủy
* Bảo hiểm dầu khí và hóa lỏng
* Các sản phẩm bảo hiểm khác

Bảo hiểm Bảo Việt niềm tin vững chắc, cam kết vững bền

.