THÔNG BÁO: Về việc tạm thời thay đổi địa điểm làm việc

Thứ Tư, 02/04/2014, 11:07 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Trụ sở HĐND-UBND thành phố Hà Giang, để đảm bảo cho việc liên hệ công tác và giao dịch giữa các cơ quan, đơn vị và công dân với HĐND, UBND và các phòng chuyên môn Thành phố, UBND thành phố Hà Giang thông báo về việc tạm thời thay đổi địa điểm làm việc như sau:


- Thường trực HĐND, UBND, Văn phòng HĐND-UBND và phòng Dân tộc thành phố chuyển đến địa điểm làm việc tạm thời tại trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang (tòa nhà cũ) từ ngày 01/4/2014.


Địa chỉ
: 194, đường Trần Phú, tổ 21, phường Minh Khai, TP. Hà Giang.


- Các cơ quan: Phòng Tài chính-Kế hoạch; Thường trực Hội đồng bồi thường; Phòng Tài nguyên & Môi trường; Văn phòng đăng ký QSD đất Thành phố chuyển đến địa điểm làm việc tạm thời tại Trụ sở Ban chỉ huy Quân sự thành phố, từ ngày 31/3/2014.


Địa chỉ
: Tổ 22, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang (đường Nguyễn Thái Học).


- Các phòng, ban khác; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính “một cửa” không thay đổi địa điểm làm việc.


UBND thành phố Hà Giang thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhânbiết để liên hệ công tác.

UBND THÀNH PHỐ HÀ GIANG

.