Thông báo mời thầu cạnh tranh

Thứ Hai, 14/04/2014, 16:46 (GMT+7)

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

---***---

Thanh Thủy, Ngày 14tháng 4 năm 2014


 

Thông báo mời chào hàng

 

Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy có kế hoạch mời chào hàng các gói thầu như sau:

Gói thầu số 01: Cung cấp, lắp đặt bàn quầy; ghế văn phòng và sửa chữa bàn quầy.

Gói thầu số 02: Cung cấp, lắp đặt hàng rào INOX

Gói thầu số 03: Cung cấp, lắp đặt chữ nổi (Trạm KSLN cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy và chữ Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy- Việt Nam)

Thuộc nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2014

Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

Bên mời chào hàng mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia chào hàng cung cấp hàng hàng hóa cho các gói thầu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia chào hàng gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại: Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy.

Địa chỉ: Xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà giang

Điện thoại: 02193 882 169- Fax: 02193 882 169

Nhà thầu sẽ được nhận một bộ HSYCCH hoàn chỉnh, miễn phí tại Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy

Thời gian phát hànhHSYCCH từ08 giờ, ngày 14/4/2014 đến trước 14 giờ, ngày 18/4/2014.

HSCH phải chuyển đến địa chỉ trên chậm nhất là 14giờ, ngày 18/4/2014 (là thời điểm đóng thầu).

HSCH sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 30’(Giờ Việt Nam), ngày 18/4/2014 tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy.

 

                                        BQL khu KTCK Thanh Thủy

                                                      Trưởng ban

 

 

 

                                                      Nguyễn Tiến Hưng

.