Quỹ đầu tư, phát triển đất và bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang

Thứ Sáu, 20/07/2012, 08:38 (GMT+7)

Địa chỉ: Số 6 - Đường Bạch Đằng - P. Nguyễn Trãi - TP Hà Giang
Điện thoại: 02193 3860645, Fax: 02193 860614


 Chức năng nhiệm vụ:

 

           - Huy động vốn trung hạn, dài hạn để đầu tư các dự án, cho vay đầu tư

 

           - Quản lý quỹ phát triển đất và nhà ở của tỉnh

 

           - Bảo lãnh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa được vay vốn tại các tổ chức tín dụng khi thiếu tài sản đảm bảo

          
Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy.


- Danh sách thành viên Hội đồng quản lý, ban kiểm soát, ban điều hành.

- Trích điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ

- Các quy chế, quy trình nghiệp vụ:
           + Nghiệp vụ cho vay
           + Nghiệp vụ bảo lãnh
           + Nghiệp vụ phát triển quỹ đất
           + Ủy thác và nhận ủy thác
           + Đầu tư trực tiếp
           + Huy động vốn

                          
- Các tin, bài nói về hoạt động của Quỹ

Một số hình ảnh hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển đất và bảo lãnh tín dụng Hà Giang.Hoạt động công đoàn

\

         Công đoàn Qũy Đầu tư, phát triển đất & BLTD tỉnh Hà Giang tổ chức
               cho cán bộ viên chức đi thăm quan nghỉ mát năm 2012

HGĐT- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, viên chức là việc làm có ý nghĩa quan trong trong hoạt động thường xuyên hàng năm của Ban điều hành Quỹ Đầu tư, phát triển đất & BLTD tỉnh Hà Giang nhằm động viên cán bộ, viên chức thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 


Cán bộ công chức Quỹ Đầu tư, PT đất tại Bà Nà Hills, TP Đà Nẵng.


Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, viên chức được cụ thể hóa trong Quy chế chi tiêu nội bộ với nhiều hình thức, trong đó hình thức đi thăm quan nghỉ mát tại các tỉnh, thành phố vùng biển có ý nghĩa động viên lớn. Căn cứ vào kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2012, từ ngày 24/6 – 30/6/2012, Lãnh đạo Ban điều hành đã tổ chức cho cán bộ, viên chức đi tham quan nghỉ mát tại thành phố Đà Nẵng. Qua đợt thăm quan, mọi cán bộ, viên chức đều phấn khởi, hăng say công tác, mối quan hệ giữa các phòng chức năng, các đồng nghiệp được thắt chặt. Đồng thời đây cũng là dịp để lãnh đạo Ban điều hành tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cán bộ, viên chức để có định hướng phù hợp đưa Quỹ phát triển, lớn mạnh.

                                                                Tin, ảnh: ĐỨC CƯỜNG

.