Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012

Thứ Năm, 26/04/2012, 09:02 (GMT+7)
Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh Hà Giang

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Tổng điều tra của tỉnh.HGĐT- Ngày 27.7.2011, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1271/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra (TĐT) cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012. Cuộc TĐT được tiến hành 5 năm 1 lần trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế, cơ sở hành chính, sự nghiệp, các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài trên phạm vi cả nước, phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển KT-XH của đất nước, làm cơ sở xây dựng kế hoạch và đề xuất ban hành các chính sách phát triển KT-XH của Đảng và Nhà nước cho phù hợp.
Một số văn bản liên quan đến TĐT:

+
Quyết định của Thủ Tướng Chính phủ Về tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012

 +  Kế hoạch của BCĐ TĐT tỉnh về triển khai TĐT cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012
.