Tuyển dụng công chức (cấp tỉnh, cấp huyện) tỉnh Hà Giang năm 2020

Thứ Sáu, 16/07/2021, 16:57 (GMT+7)

BHG -  Căn cứ Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 12.7.2021 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng công chức cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Hà Giang năm 2020, ngày 12.7, UBND tỉnh Hà Giang ban hành Thông báo số 122/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức (cấp tỉnh, cấp huyện) tỉnh Hà Giang năm 2020.

Để xem thông tin chi tiết về thông báo, mời bạn đọc nhấn vào đường link dưới đây:

>> Thông báo 122/TB-UBND

Đ.T

.