Kho bạc Nhà nước Hà Giang thông báo tuyển dụng công chức năm 2021

Thứ Sáu, 11/06/2021, 17:15 (GMT+7)

1. Chỉ tiêu tuyển dụng Kho bạc Nhà nước Hà Giang: 19 người

- Công chức nghiệp vụ: 17 người (gồm 04 Chuyên viên nghiệp vụ; 11 Kế toán viên; 01 Chuyên viên Tin học; 01 Chuyên viên văn thư lưu trữ).

- Công chức bảo vệ: 02 người.

2. Thông tin tuyển dụng: Chi tiết thông tin tuyển dụng và mẫu Phiếu đăng ký tuyển dụng các cá nhân quan tâm khai thác tại địa chỉ:

https://www.mof.gov.vn.

https://www.vst.mof.gov.vn.

3. Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Kho bạc Nhà nước Hà Giang.

Địa chỉ: Tầng 8, toà nhà VietinBank, tổ 8, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

(Liên hệ bà Trần Thu Hằng, số điện thoại: 0943646988 hoặc ông Phạm Văn Họa, số điện thoại: 0968427828 trong giờ hành chính).

4. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 03/6/2021 đến hết ngày 02/7/2021.

.